Home

Forsvarsbudsjett norge

Foto: DSS / FD 1,9 milliarder i budsjettstyrking fordeler seg blant annet med 1,14 milliarder til tiltak i langtidsplanen for neste fireårsperiode, 529 millioner kroner i midlertidig rammeøkning til nye kampfly med baseløsning og 154 millioner kroner til dekning av merutgifter til operasjoner i utlandet Forsvarsbudsjett for 2021 NROF er glad for at Forsvarsdepartementet (FD) fortsatt vektlegger betydningen av å støtte forsvarsrelaterte organisasjoner i budsjettet for 2021 og foreslår at denne støtten videreføres omtrent på samme nivå som i 2020 Uttalelse fra Antikrigs-initiativet 15. oktober 2019: Norge trenger en ny forsvarspolitikk. Da statsbudsjettet ble lagt frem i forrige uke uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: « - Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret i årene fremover. Forsvarsbudsjettet for 2019 som ble lagt frem i dag har en ramme på 58,9 milliarder kroner. Dette ligger under NATOs målsetting med 2 % av BNP, men er et godt steg i riktig retning og følger opp langtidsplanen for Forsvaret og landmaktutredningen. Forsvarsbudsjett har hatt en nominell økning med om lag 17 milliarder kroner side - Det er et godt forsvarsbudsjett, i tråd med langtidsplanen, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. - Den operative evnen er bedret gjennom inneværende år. Med den foreslåtte styrkingen av budsjettet for 2018 vil denne trenden fortsette, noe som er nødvendig for å kunne møte de eksisterende sikkerhetspolitiske utfordringene over tid, sier Bruun-Hanssen til Forsvaret.n

Norge bruker en stadig lavere andel av BNP på Forsvaret, i strid med forpliktelsen i NATO om at medlemslandene skal øke forsvarsandelen opp mot to prosent i 2024 forsvarsbudsjett. I rapporten beskriver vi hvordan forsvarssektoren i Norge har hatt en betydelig reell vekst i sine budsjetter siden annen verdenskrig. Den største delen av denne veksten skjedde imidlertid i perioden fram til den kalde krigens slutt. Utviklingen etter den kalde krigen kan deles i to ulik

Forsvarsbudsjett. Norge brukte i 2016 1,62 % av bruttonasjonalprodukt på forsvarsbudsjettet. Dette er mindre enn NATOs ønskede 2 %, men mer enn de fleste andre NATO-landene. Styrke. Forsvarets styrke i fred var i 2018 15 849 personer inkludert befal og sivilt ansatte Liste over verdens land etter mengden militært utstyr viser nasjonale militærvesen etter antall orlogsfartøy, jagerfly og kjernefysiske våpen.Denne listen er kun veiledende, ettersom nøyaktige sammenligninger ikke kan gjøres Ved den kalde krigens slutt stod Norge og Nato uten noen åpenbar fiende, og de store utgiftene til Forsvaret lot seg ikke lenger rettferdiggjøre. Det norske forsvarsbudsjettet ble kraftig redusert, Forsvaret nedskalert og kommandostrukturene omorganisert. Forsvarets spesialstyrker ble Norges nye spydspiss. Forsvaret ble omdannet fra et landsdekkende mobiliseringsforsvar til et lite, mer.

Vil styrke forsvarssektoren med 1,9 milliarder kroner

 1. Norge forpliktet seg i Wales i 2014, sammen med andre medlemsland i NATO, til gå mot et forsvarsbudsjett som utgjør to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Nøyaktig hvor mye penger Forsvaret da skal få, har ikke hittil vært tallfestet. Men i dag kom svaret: Over 80 milliarder kroner
 2. I forbindelse med utsagnet, har E24 sett på hvor mye et forsvarsbudsjett på 4 prosent av BNP vil tilsvare. Nato-rapporten « Defence Expenditure of NATO countries » viser at alliansen estimerer Norge sitt forsvarsbudsjett for 2017 til å utgjøre 1,62 prosent av BNP, noe som er 0,38 prosent lavere enn det nåværende NATO-målet på 2 prosent
 3. Norge fikk nå definitivt et mangepartisystem uten noe hovedparti. Ved valgene i 1918 mistet Venstre flertallet, og da regjeringen Knudsen gikk av i 1920, ble det frem til begynnelsen av 1930-årene raskt skiftende regjeringer under Høyre eller Venstre, bare avbrutt av en kortvarig arbeiderpartiregjering i 1928, som måtte gå av etter et mistillitsforslag
 4. st 2 prosent av BNP på forsvar, advarer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg
 5. Norge øker også forbruket på forsvar sammenlignet med de andre landene. I 1974 tilsvarte Norges forsvarsbudsjett 1,3 prosent av hele Vest-Europa, og i dag er vi på det doble. Robert Næss Foto: Paul S. Amundsen. Det finnes mange argumenter for at Norge skal ha et sterkt forsvar
 6. Historisk statistikk. Digitaliserte publikasjoner SSB har digitalisert alle eldre utgivelser 1828-2000, over 22 000. Du kan velge inngang etter emne eller etter serie. Til alle digitaliserte publikasjone
 7. De siste ti årene har Russland nesten doblet sitt forsvarsbudsjett. Hva betyr det for Norge? Her er soldater uten militære kjennetegn som beleirer en Ukrainsk grensebase nær byen Perevalne på Krim mars 2014

Norge. Siste nytt Dokumentar Klima NRK Ytring Et forsvarsbudsjett til småbarna. Barnefamiliene får i år over 30 milliarder kroner i støtte av staten President Donald Trump har undertegnet historiens største forsvarsbudsjett, som er på hele 5.574 milliarder kroner. Budsjettet er økt med 15,5 prosent fra i fjor. Pentagon får nesten 750 milliarder mer å rutte med i år enn i fjor, og neste år får forsvarsminister Jim Mattis ytterligere 130 milliarder kroner til disposisjon Langtidsplanen vil først bli behandlet i forbindelse med neste års forsvarsbudsjett. Regjeringen signaliserer at den vil strekke seg lenger. Vi får en hektisk høst. Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Den langtidsplanen regjeringen har lagt frem denne gangen skiller seg vesentlig fra hva vi har sett tidligere Finland, på størrelse med Norge, har et forsvar som i alle tilfelle står alene. Og som tenker helt annerledes. Daily Telegraph har omtalt at over 900.000 finner det siste året har fått brev om hva som blir deres rolle i en eventuell krigssituasjon Norsk forsvarsbudsjett når 1,7 prosent av BNP Norge henger etter i innsatsen for å nå målet om å bruke minst to prosent av BNP på forsvar, advarer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

Russland skremmer Europa til større forsvarsbudsjetter. Verden brukte rekordmye penger på militæret i 2017. Vest-Europa er blant regionene som ruster opp Frivillighet Norge | Frivillighetsregisteret | Fylkesmannen - nytt rammeverk for styring | Fylkesveier. Forsvarsbudsjettet 2016. I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen en reell styrking av forsvarsbudsjettet på 4 294,4 millioner kroner. Dette innebærer en økning på om lag 9,8 prosent og et forsvarsbudsjett på 49,1 milliarder kroner Tidligere i dag hadde Aftenposten en oversikt over alle budsjettlekkasjene som har kommet hittil, og jeg hadde tenkt å skrive et innlegg her om det, men ble forhindret. Poenget var at det var kommet lekkasjer på veldig mange områder, bare ikke Forsvaret. Og det er dårlig nytt, da disse 'lekkasjene' er politisk styrt, og allti Selv om Norge i flere år har vært blant Nato-landene som har bevilget mest til militæret, og vi opererer nå med et større forsvarsbudsjett enn våre naboland Sverige og Danmark

Forsvarsbudsjett for 2021 - NRO

forsvarsbudsjett - Antikrigs-initiative

Forsvarsbudsjettet for 2019 lagt frem i dag

 1. Det står mye dårligere til med Norges forsvarsevne enn det du tror. Vi gir deg sannheten om hva Norge har - og ikke har - dersom krig igjen rammer landet. Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no I årevis har det norske Forsvaret blitt økonomisk seigpinet. Forsvarsstrukturen er systematisk blitt underfinansiert i forhold til det aktivitetsnivået som politikerne har vedtatt i.
 2. istrasjonen skal fravike sikkerhetsgarantien, enn de frykter et angrep fra Putin. Mange andre Nato-land gjorde som Norge og stilte
 3. Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU
 4. Så mye vil pensjon koste Norge i framtida. I Navs årsrapport for 2017, anslår Nav hvor mye framtidas velferdsstat vil koste. Også her er det anslått at nesten all utgiftsveksten vil skyldes flere eldre, som gir økte utgifter til alderspensjon
 5. Norge. Siste nytt Dokumentar - Forslaget til forsvarsbudsjett ligger 1,2 milliarder kroner lavere enn det som legges til grunn av Forsvarspolitisk utvalg og Forsvarsstudien 2000,.
 6. - Jeg synes det er et bra budsjett. Helt siden 2014 opplever jeg en stadig økt styrking av Forsvaret. Det har jeg sett selv på hvordan avdelingene har fått kortere reaksjonstid, økt materiell-tilgjengelighet og bedre status på reservedeler
 7. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2021 med 3,5 milliarder til et samlet budsjett på 64,5 milliarder kroner. - Mye er som forventet, sier daglig leder Hedda Bryn Langemyr i Utsyn i en kommentar til High North News

Folk som Halvdan er grunnen til at forsvarsbudsjettet ble lagt fram i Alta - Det er bra for oss lokale entreprenører at Forsvaret igjen vil bygge i nord, sier daglig leder Halvdan Heggheim i Alta-firmaet Entreprenør Harald Nilsen AS I 1920 var Norge blitt en selvstendig nasjon, men hadde vært vitne til en brutal verdenskrig i Europa, USA sin inntreden på global supermakt og etableringen av Sovjetunionen. Tyve år etter ble Norge invadert av Tyskland, mens vi var redde for britisk minelegging av norske fjorder. Sovjetunionen og USA ble allierte mot Tyskland

Kinas forsvarsbudsjett øker – VG

Forsvarsbudsjettet øker

Norsk forsvarsbudsjett når 1,7 prosent av BNP Nye tall fra NATO viser at Norge ligger an til å bruke en sum tilsvarende 1,7 prosent av BNP på forsvar i 2019 BRUSSEL (VG) Norge brukte 1,62 prosent av BNP til forsvar i 2017, viser NATOs offisielle statistikk som generalsekretær Jens Stoltenberg publiserer nå. Men regjeringens egne prognoser viser at. Om Norge skal holde seg med et mekanisert konsept eller et ISTAR-konsept har vi diskutert i andre tråder. Jeg tror flere (inklusive Diesen) er enig om at dersom vi skal ha mekaniserte styrker, så vil de ikke komme seg forbi Lyngen-defileet, av samme årsak som russerne ville slite der, motsatt vei Langtidsplanen vil først bli behandlet i forbindelse med neste års forsvarsbudsjett. Regjeringen signaliserer at den vil strekke seg lenger. Vi får. Les mer. En nasjonal general En nasjonal general. 0303 Oslo, Norge Tlf: +47 23 19 62 60 Fax:.

Senterpartiet ønsker økt forsvarsbudsjett. Den urolige situasjonen i verden gjør at Norge må oppfylle sine NATO-forpliktelser og øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt, mener Senterpartiet Bompengegjelden tilsvarer nesten ett forsvarsbudsjett. Bompengefinansierte prosjekter har 58 milliarder i gjeld, som gir rundt 1,14 milliarder kroner i renter i året. Mesteparten av dette skal etter planen dekkes av bilistene At endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen har medført endringer i forsvarsbudsjettet, har Norge stått overfor tidligere. Ved utbruddet av Koreakrigen i 1950 fremmet regjeringen forslag om en ekstrabevilgning til beredskapstiltak over 2,5 år, som nær tilsvarte et årlig forsvarsbudsjett. Stortinget sluttet seg til Høyre understreker også at forslaget til forsvarsbudsjett for 2017 la opp til en økning på 1,9 milliarder kroner totalt. Han mener forsvarsevnen i Nord-Norge blir styrket

Nye tall: Norge bruker lavere andel på forsvar - i strid

OPPRUSTNING: Tross russisk opptrapping er NATO fullstendig overlegne Russland i forsvarsinvesteringer. Likevel er mer penger til forsvar høyt oppe på agendaen under ukas NATO-toppmøte - Et forsvarsbudsjett må til mot pandemien Her er noen av dem som skal redde Norge når pandemien kommer, samlet til øvelse i Oslo sentrum. Redningsaksjonen bør heller starte i utlandet. Den 9. april 2015 publiserte Aftenposten en erklæring undertegnet forsvarsministrene i Sverige, Finland, Norge og Danmark, samt Islands utenriksminister. Teksten varsler utvidet nordisk forsvarssamarbeid, og gir i usedvanlig tydelige ordelag Russland skylden for at «den sikkerhetspolitiske situasjonen i de nordiske landenes nærområder har blitt merkbart forverret det siste året.

Innspill om Forsvarsbudsjett og landmakt vedtatt på Internasjonalt Forums styremøte 21.11.17.Vedtatt oversendt til APs gruppe i forsvars-og utenrikskomiteen. Årets forsvarsbudsjett samsvarer i stor grad med den vedtatte langtidsplanen Norge henger etter i innsatsen for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar, advarer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. - Alle som henger etter, bør gjøre mer. Det gjelder Norge, og det gjelder alle andre land som henger etter, sier Stoltenberg til norsk presse i Brussel. Han Sløseriombudsmannen skriv på Facebook at NAVs budsjett er nesten like stort som heile statsbudsjettet til Finland. Dette til tross Finland har fleire innbyggjarar enn Noreg, medan levestandarden er om lag den same. NAV sitt budsjett er på svimlande 478 milliardar kroner og statsbudsjettet til Finland på 537 milliardar kroner For Norge har svaret på begge deler historisk vært vår nærhet til Russland. Det er en av de lengste og tyngste linjene i norsk sikkerhetspolitikk. Fra vikingenes allianser med russiske bystater, via Kristian Kvarts bygging av forsvarsverker langs russergrensen, til Kola-halvøya framvekst som kjernen i sovjetstatens - og siden Russlands - militære forsvar

Norsk forsvarsbudsjett når 1,7 prosent av BNP. JEVN ØKNING: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kan skryte av økte forsvarsbudsjetter i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix. Nye tall fra NATO viser at Norge ligger an til å bruke en sum tilsvarende 1,7 prosent av BNP på forsvar i 2019 USAs forsvarsbudsjett er hundre ganger så stort som det norske og tilsvarer 3,4 prosent av amerikansk BNP. Bruun-Hanssens superforsvar krever milliardsatsing. 11:17 Norge Trondheim vurderer munnbindkrav på flybussen 10:42 Norge Ansatt i aktivitetsskolen i Oslo tiltalt for å ha snikfotografert barn i dusjen 10:25 Politikk Mjelde om Trump. Danmarks forsvar er kongeriket Danmarks væpnede styrker, som har ansvar for forsvaret av landet. Forsvarssjefen er i kraft av sin stilling sjef Forsvarskommandoens øverstkommanderende, selv om oppgaven de jure tilfaller dronningen.Danmarks forsvar er organisert som en enhet under Forsvarsministeriet, som ivaretar den politiske og bevilgningsmessige delen av forsvaret 19. august 2016 kl. 15:21 Vil øke japansk forsvarsbudsjett. Japans forsvarsdepartement ønsker et rekordhøyt budsjett for 2017 på grunn av uro for Nord-Korea og konflikten i Sør-Kinahavet I Norge går det mot videre nedbygging av den nasjonale forsvarsevnen når forsvarssjefen legger fram sin framtidsplan om noen uker. Norge har redusert sin militære mobiliseringsevne med to tredeler - fra 227.000 til 70.000 - fra 2000 til 2006. I samme periode økte forsvarsbudsjettet med mer enn tre milliarder kroner

Norge bruker mest penger på militæret

 1. st 2 prosent av BNP på forsvar, advarer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg
 2. Økning av Sveriges forsvarsbudsjett Forsvarsbudsjettet i Sverige skal økes med 20 milliarder kroner innen 2025, ifølge en avtale mellom regjeringspartiene, Centern og Liberalerna, skriver NTB
 3. 16:08 Norge MC-fører til sykehus etter ulykke i Kvinesdal 15:52 Sport Svenskene fortsetter Northug-samarbeid: - Vi vender ikke Petter ryggen 15:08 Verden Colombia rystes av drapsbølge - syv massakre på to uker 14:49 Politikk Forhøyet dagpengesats ut året 14:41 Norge Kollektivbransjen venter langvarig nedgang i reiser 14:38 Verden Tre nye coronarelaterte dødsfall i Sverige - ett i.
 4. . Aldrimer.no er medlem av Fagpressen. Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark. Nyhetstips
 5. imale 0,07 prosent av landets BNP
 6. Netanjahu (t.h.), Ja'ir Lapid og Moshe Ja'alon enige om å øke forsvarsbudsjettet med 7-8 milliarder shekel for i år og 6 milliarder shekel for neste år
 7. Norge er, kort sagt, blitt et for lite land til å holde seg med sitt eget, relativt komplette forsvar. Dette problemet er det ingen annen vei ut av enn et sterkt utvidet flernasjonalt forsvarssamarbeid, som innebærer at vi reduserer enhetskostnadene på en av to måter
Norge bør kjøpe færre F-35 enn planlagt – aldrimer

Solberg om forsvarsbudsjett: Prosentmål er tull - Å oppnå en situasjon der Norge bruker 2 prosent av BNP på forsvar, vil være svært krevende på kort sikt, erkjente Søreide i et svar til Stortinget i april. - Fullt mulig. Norge brukte i fjor rundt 1,5 prosent av BNP på forsvar Senterpartiets forsvarpolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, sier til P4 Nyhetene at Norge må øke sitt forsvarsbudsjett. - Norge trenger mer, ikke mindre sikkerhet slik den internasjonale situasjonen har blitt når, sier Navarsete til P4. Hun ønsker at Norge skal legge seg på NATOs budsjettmål om to prosent av Bruttonasjonalprodukt (BNP) Konklusjonen gir seg egentlig selv, skriver han: Intet norsk forsvarsbudsjett vil kunne holde følge med et økende antall ulike systemer i strukturen og en samtidig, teknologisk drevet kostnadsvekst per enhet av de samme systemene. Norge er, kort sagt, blitt et for lite land til å holde seg med sitt eget, relativt komplette forsvar Forbundsleder i Norges Offisersforbund, Peter A. Moe, mener neste års forsvarsbudsjett er alt for stramt. - Med de store belastningsutfordringene vi står overfor, spesielt i Hæren, går det for sent med den vedtatte bemanningsøkningen, sier Moe. Han hadde forventet en større økning av budsjettet Norge og Tyskland bruker kun rundt 1,61 prosent og 1,24 prosent av sine respektive Det andre problemet omhandler hva som utgjør grunnlaget for å regne ut et lands nasjonale forsvarsbudsjett

Økt tilstedeværelse bidrar til stabilitet – Norges

Norge Slår alarm om Sjøforsvarets kampkraft (+) (SMS) har sendt til Stortingets utenriks- og forsvarskomite, bare få dager før regjeringen legger fram sitt forsvarsbudsjett for 2021 i Stortinget. Da vil trolig også regjeringen legge fram . . . Denne artikkelen er for abonnente Norge har utvilsomt nytt godt av NATO-medlemskapet de siste 70 årene. De første 40 årene først og fremst gjennom løftet om kollektivt forsvar. Etter Sovjetunionens fall derimot, Danmark øker nå sitt forsvarsbudsjett betydelig, men har enda lengre å gå enn Norge

Norge bruker mer per innbygger på forsvar enn Storbritannia, tre ganger så mye som Belgia, dobbelt så mye som Tyskland og over dobbelt så mye som snittet blant NATOs medlemsland i Europa. Det norske forsvar. Norge må reelt kunne avskrekke og kontinuerlig sikre herredømme over eget territorium. Forsvarsstrukturen må sikre vår evne til også å møte nye og uforutsette trusler, inkludert ulike angrep mot urbane strøk og infrastruktur Vi kan like godt først som sist merke oss årstallet 2024. Da skal NATO-landene ha et forsvars-forsvarsbudsjett på minst to prosent av BNP, etter krav fra president Donald Trump. Men NATO s regnestykker viser at i 2024 vil kun ti land være i denne posisjon, Norge inkludert

Bankinnskuddet ditt kan nesten være halvert om 20 år – E24

Årets forsvarsbudsjett ligger på omkring 61 milliarder kroner. og både minerydderne og korvettene levetidsforlenges. Som kjent mistet Norge en fregatt da Helge Ingstad havarerte i 2018 Norge ligger 17 milliarder etter NATO-mål. Senterpartiet ønsker økt forsvarsbudsjett. Annonsørinnhold. Stoltenberg: Mulig å nå NATOs budsjettmål. Solberg seiret i forsvarsstriden i Høyre. E24 Dine Penger AS. Akersgata 55, 0180 OSLO. Tips oss Annonsering Kundesenter Derfor må Norge, både for å sikre egen forsvarsevne og som en aktiv deltaker i Nato-alliansen, gjøre nødvendige investeringer i forsvaret etter mange års kritisk nedbygging. Vi skal ikke tilbake til en stor mobiliserings-hær, men må ha den nødvendige teknologien for å sikre nødvendig slagkraft

Filmavisen var en ukentlig nyhetsbulletin som gikk som forfilm på kino i årene 1941 - 1963. Bulletinene var produsert av Norsk Film A/S. NRK mottok filmene i 1976 og har siden sendt dem i reprise med jevne mellomrom Økt forsvarsbudsjett NYTT TEMA. Exos Innlegg: 475. 07.10.08 23:12. Del. Så på tv i kveld - at forsvarsbudsjettet for neste år er økt med 400 millioner. For meg høres det veldig lite ut. Hva mener dere forsvarsvenner om denne økningen. Burde den vært endel større? Upassende innlegg Mange land rundt om i verden har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året

Forsvaret - Wikipedi

Nord-Norge, den militært mest utsatte landsdelen, har meget får innbyggere. Tross vår rikdom har vi et lite BNP og tilsvarende lite forsvarsbudsjett på rundt 1,5 % BNP. I motsetning til mange land i alliansen inkluderer vi pensjon og sosiale utgifter i forsvarsbudsjett som ytterligere redusere den militære kjøpekraft Igår la regjeringen fram forslaget til forsvarsbudsjett for 2017 - les mer her:..

Norge bruker en stadig lavere andel av BNP på Forsvaret, i strid med forpliktelsen i NATO om at medlemslandene skal øke forsvarsandelen opp mot to prosent i 2024 Onsdag la regjeringa fram sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2016 med ei reell styrking frå 2015 knyttet til krigsforebyggende terskel, avverge av trusler, og forsvar av Norge er «mindre god». Sp smålet er åpent: Når kan vi vente en vesentlig styrket krigsberedskap? & dsjettets oversikt over bevilgningene til forsvarsgrenene gir ikke håp om vesentlige forbedringer i 2019. Sant nok es driftsbevilgningene, med snaut 10 % for Hæren Kommentar til forsvarsbudsjett 2019. Å bygge et nasjonalt forsvar basert på allmenn verneplikt er det vesentlige skritt Norge nå kan ta for å hindre at vi blir trukket videre med i USA og de andre columbiske maktene sin kamp for å beholde sitt utbytterhegemoni i verden og alle de krigene det vil avføde

Samtidig har koronapandemien gitt Norge et historisk økonomisk tilbakeslag. Et spørsmål i Folk og Forsvars årlige meningsmålinger er: «Synes du dagens Forsvarsbudsjett i Norge er for lite, passe eller for høyt i forhold til de oppgaver som skal utføres?». I august 2020 svarte 42 % at det er «for lite» (se figur) Forsvaret trenger ytterligere 180 milliarder kroner utover dagens forsvarsbudsjett dersom gjeldende forsvarsstruktur skal videreføres de neste 20 årene. Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no Men dette er ikke nok. Hardere lut må til, dersom Forsvaret skal kunne være i stand til å forsvare Norge mot et militært angrep. Det skriver forsvarssjefen og Forsvarsstaben i det siste utkastet. Kritiserer Norge for mangel på dialog - Det som også vekker bekymring er jevnlige oppfordringer til økning av forsvarsbudsjett, mens Norge allerede holder 2.plass i NATO etter USA når det gjelder forsvarsutgifter per innbygger. Sammenlignet med NATO-landene bruker Russland 18 ganger mindre penger på forsvar Finland har full åpenhet om statsbudsjettet. For andre år på rad kjemper finske statsråder i full åpenhet om sine budsjettrammer. I Norge er alle budsjettall hemmelige inntil de legges fram for Stortinget

Luftforsvaret: Ørland en fullverdig base – Norges

Liste over land etter mengde militært utstyr - Wikipedi

Samtidig faller Norge fra 10. til 13. plass blant Natos 29 medlemsland. Erna Solberg har lenge vært skeptisk til å knytte forsvarsbevilgningene opp mot BNP. Tidligere i år anslo hun at dette per i dag utgjør et gap på 20 milliarder kroner for Norge Norge bør, i tillegg til fregattene, disponere 17 kystvaktfartøyer, fem mineryddersystemer og fem ubåter. Endelig vil alle nivåer innebære en styring av cyberforsvaret. I 2020-kroner vil dette altså innebære behov for et forsvarsbudsjett på rundt 86 milliarder kroner i 2028 Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt.Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer. Login or Sign Up Vi har 48 F-35 i Norge hvorav bare under ti er disponible til en hver tid over Finnmark Tall fra Eurostat viser at Norge i 2015 fortsatt hadde nest høyest prisnivåjustert BNP per innbygger, etter Luxembourg. De siste årenes prisnedgang på Norges viktigste eksportvare, olje, var en viktig årsak til at det norske nivået ble relativt lavere i 2015

Men Norge er ett av landene som går riktig vei, konkluderer NATO-sjefen. Han har fått jobben med å få forsvarsalliansens land til å innfri målene. — Så er alle klar over at det fortsatt er et stykke igjen til man når de målene Norge og alle de andre landene er blitt enige om, sier han Bompengegjelden tilsvarer nesten ett forsvarsbudsjett. Det betyr i så fall at Norge ikke får den gevinsten disse pengene kunne gitt i aksje- og obligasjonsmarkedene Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt.Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer. Nå er det en helhet i anbefalingen, en helhet som sørger for at vi har fokus på å prioritere forsvar av Norge og Norges befolkning - Norge ligger på 13. plass blant NATOs medlemsland når det gjelder forsvarsutgifter. I 2014 lå Norge på 7. plass, i 2016 lå vi på 10., og deretter har vi dumpet en plass hvert eneste år, sier Huitfeldt til NTB. - Vi er det eneste NATO-landet med grense mot Russland som ikke er oppe på 2 prosent

Nordnorsk teknologi posisjonerer seg i USA

Norges forsvar etter 1991 - Store norske leksiko

Saudi-Arabia har på under et hundreår gjennomgått en enorm omveltning, fra å være et fattig utviklingsland til å bli et av verdens rikeste land. Utviklingen har vært mulig på grunn av store inntekter fra sine olje- og gassforekomster. Saudi-Arabia er i dag en av verdens største produsenter av olje, og har et av verdens største påviste oljereserver Tyrkias regjering øker forsvarsbudsjettet for neste år med 40 prosent, skriver avisen Hurriyet. NATO-landets forsvarsbudsjett vil neste år bli på 40,4 milliarder tyrkiske lira, om lag 90 milliarder kroner, skriver den tyrkiske avisen, med henvisning til regjeringens budsjettplanarbeid. Flere st Burde Norge gå ut av Nato? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette. Velkommen til NROF avd. Fosen NROF avd. Fosen har følgende kontaktinformasjon: e-post: fosen@nrof.n

Forsvarsbudsjettet kan øke til 80 milliarder - Aldrimer

Kinas offisielle forsvarsbudsjett blir dermed på 617 milliarder kroner, går det fram av en budsjettrapport som er oversendt til Folkekongressen. Siv Jensen: - Norge har indirekte støttet Kony. Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening Norge beveger seg dermed enda et skritt nærmere NATOs mål, som er at alle allierte skal bruke minst 2,0 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Den norske BNP-andelen har økt jevnt fra 1,5 prosent i 2015. I fjor lå andelen på 1,66 prosent. (©NTB) Les ogs Kinas forsvarsbudsjett øker. Beijing (NTB-R): Kina plusser på forsvarsbudsjettet med 14,9 prosent i år, noe myndighetene betegner som en beskjeden økning Sverige øker forsvarsbudsjett Sverige øker nå forsvarsbudsjettet sitt med litt under 2 milliarder kroner i året de neste fem årene. Av Stine Strander Fredag 17.04 201 Min artikkel hadde ikke dype sikkerhetspolitiske vurderinger, men fokuserte på de økonomiske konsekvensene for Norge skal øke sitt årlige forsvarsbudsjett til to prosent av bnp. Jeg ga meg ikke inn på vurderinger av hva som vil bli sikkerhetspolitiske konsekvenser av at også andre Nato-land økte sine forsvarsbudsjetter, samt Russlands eventuelle militærpolitiske reaksjon

Trumps «NATO-regning» til Norge: 125 milliarder - E2

Norge hever grensen for hva som er røde land noe Norge kommer til å endre vurderingen slik at et land skal ha over 25 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager for å bli rødt. I dag er. Stoltenberg glad for styrket forsvarsbudsjett Stavanger (NTB): Skritt i riktig retning, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg om regjeringens forslag til forsvarsbudsjett Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Det forsvarsbudsjettet regjeringen legger frem i dag er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til å løse Forsvarets problemer. Budsjettet bygger på forsvarsforliket i Stortinget i november 2016, der man.. Forsvarsbudsjett og FMR Forsvarsbudsjettet for 2020 og Forsvarssjefens fagmilitære råd NROF er glad for at Forsvarsdepartementet (FD) fortsatt vektlegger betydningen av å støtte forsvarsrelaterte organisasjoner i budsjettet for 2020

Stortinget åpnet på Fagerlia for andre gangForsvarsdrøm eller mareritt
 • The foreigner kritik.
 • Herav definisjon.
 • Neil patrick harris oscar.
 • Tilbakekoblet reguleringssløyfe.
 • Imdb com the tourist.
 • Bosch home no.
 • Ausmalbilder meise kostenlos.
 • Uggs sko dame.
 • Teatr szekspirowski praca.
 • Franske fristelser trondheim.
 • Rotschenkel jungvogel.
 • Inm sprang 2017.
 • Dekoration til fest.
 • Panama bandera y escudo.
 • Aclasta infusjonsvæske.
 • Outlaw biker clubs.
 • Den norske isbilen stjørdal.
 • David hasselhoff kelly rohrbach.
 • Khio metall.
 • Rytme sanger.
 • Telephone history timeline.
 • Modehaus kaiser freiburg stellenangebote.
 • Bokhyller ikea.
 • Zentrum der milchstraße sehen.
 • Television adventure.
 • Hafrsfjord dybde.
 • Michelin star sweden.
 • Hvor tidlig graviditetstest positiv.
 • Disneyland paris video deutsch.
 • Blue hawaii cocktail.
 • Swiftkey norsk.
 • Foreldresamarbeid barnehage.
 • Resultater hemnerunden 2017.
 • Br online live.
 • Der schimmelreiter zusammenfassung.
 • Kindergeburtstag augsburg zoo.
 • 1745 skottland.
 • Stadt neuss.
 • Freischwimmer berlin facebook.
 • Ellen brochmann.
 • Sascha vollmer instagram.