Home

Hva er atman i hinduismen

Atman - Wikipedi

 1. Atman betyr «selv» og brukes om menneskets sjel.Uttrykket kommer fra buddhismen og hinduismen.Atman beskriver menneskets evige åndelige del. Buddhistene benekter denne evige Atman og har læren om an-atman eller «ikke-atman». Hinduer tror at alle levende vesener har en evig sjel, som de kaller Atman
 2. Hvem er mennesket? Hinduismen lærer at atman, eller menneskets sjel, er stengt inne i kroppen. Det egentlige mennesket er sjelen, mens kroppen er et bedrag. Vi kaller dette et dualistisk, eller todelt, menneskesyn. Atman lengter ut av kroppen til brahman, verdenssjelen. Når kroppen dør, tar atman bolig i en ny kropp
 3. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. For annen bruk, se Atman (disambiguation).. Del av en serie om: hinduisme; hinduene; Histori
 4. Hinduisme - ritualer og høytider. Det er hva man gjør, og ikke hva man tror, som er det avgjørende. En mann utfører såkalt jagran-rituale. Jagran er en type puja som foregår gjennom hele natten, og den gjøres som regel til ære for gudinner. Ritualet er vanlig i Nord-India
 5. erende religionen, ca. 80 % av befolkningen, det samme er tilfellet i Nepal (ca. 87 %)
 6. Nirvana Kastevesene
 7. Hva er atman i buddhismen. Atman betyr «selv» og brukes om menneskets sjel.Uttrykket kommer fra buddhismen og hinduismen.Atman beskriver menneskets evige åndelige del. Buddhistene benekter denne evige Atman og har læren om an-atman eller «ikke-atman».Hinduer tror at alle levende vesener har en evig sjel, som de kaller Atman Anātman (sanskrit, devanagari: अनात्मन्) eller.

Religion og etikk - Hinduismen - verdensbilde og

Hinduismen er den eldste religionen, og har i dag om lag 900 millioner tilhenger. De fleste hinduer er bosatt i India. Ellers er det mange hinduer på Sri Lanka, i Afrika, Bangladesh, Pakistan og Malaysia, på Trinidad, Mauritius, Bali, Fiji, i England (ca. 300 000) og i USA Hva er viktig med kunst i hinduismen? Statuer og bilder av gudene er viktig i hinduistisk kunst. frelse. Betyr at sjelen, atman forenes med Brahman. samsara. Betyr gjenfødelse. veda. Betegnelse for de eldste kjente hellige skrifter i India. atman. Betyr selvet eller sjelen. moksha Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India. Av sine egne kalles hinduismen Sanatana Dharma som betyr den evige veien. Hinduismen er ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger Det er mennesker som handler galt, som bare følger sine egne interesser, og som ikke tar hensyn til andre. Felles for alle retninger innenfor hinduismen er troen på gjenfødelse. Kroppen, erfaringene og tankene til menneske er ting som forandres og dør. Det er kjernen i mennesket, selvet, sjelen eller atman, er udødelig

Maritas Verden: Oppgave 2 - Hva ved hinduismen gjorde

Ātman (hinduisme) - Ātman (Hinduism) - qwe

Brahman er et sentralt begrep innen hinduismen og indisk filosofi.Brahman er «verdenssjelen» - det store verdensaltet, den guddommelige virkeligheten, «Gud finnes i alt» - som menneskets sjel, atman, forsøker å gå inn i.Begrepet er særlig viktig i Vedanta-filosofien, og hinduistiske slekter som kommer derfra. Upanishadene, som er de eldste tekstene innen Vedanta, beskriver Brahman. Atman, selvet, er viktig her. Det er dette som er det evige, åndelige elementet i hvert menneske. For å oppnå moksha gjennom denne veien er det mye studie og hengivelse til de gamle tekstene, samt streng askese gjennom yoga og meditasjon. Denne veien er i utgangspunktet bare for menn

Dette er en utrolig overfladisk og villedende fremstilling av hva yoga er. Dette «autentiske jeget» kalles Atman i hinduismen og er menneskets sjel som er av samme vesen som guddomsprinsippet Brahman. Brahman er hinduenes oppfatning av Gud eller det Absolutte. Den dypeste meningen med yoga er å forene Atman med Brahman Antall templer i hinduismen finnes det ikke noe tall på; de er flere og større enn alle andre religioners templer. Hinduene ser på templene sine som gudenes boliger, og de er gudenes gjester når de besøker dem. Siden vann er et symbol på liv i hinduismen, ligger alltid templene i nærheten av vann eller basseng, slik at de besøkende kan ta rituelle bad Hinduismen oppstod i India. Ca. en milliard mennesker er hinduer, over 90 prosent av disse bor i India. Rundt 80 prosent av Indias befolkning regner seg selv som hinduer. Religionen har ingen grunnlegger og det er usikkert når den oppstod. Noen av de hellige skriftene er over 3000 år gamle

Utdrag Siden vi vet at hinduismen er en av de eldste religion vi kjenner til. I denne religionen er syne på kvinner varierende fordi de hellige skriftene i hinduismen er utviklet over et langt tidsrom, men senere på tiden fikk kvinner makten sin innfor hinduismen. Å bli født i denne religionen som kvinne er nesten som en straff for dårlig stillinger, selv om det kvinnelig i tekstene står. Det er ofte i hvit stein for å få fram likheten med et snødekket fjell. Øverst er det et tårn eller spir som står rett over det innerste og viktigste rommet i tempelet. Tempelet er ofte dekorert med gudestatuer og ved inngangen kan det stå en statue av Ganesha, Hindringens Herre, guden som hjelper når man skal gjøre vanskelige ting Hinduismen er en religion med mange guder. En hindu skal være snill mot mennesker og dyr, og tror på gjenfødelse. Det finnes cirka en milliard hinduer på jorda, og de fleste av disse bor i.

Hinduisme - sentrale begreper - Studienett

I hinduismen er klassesystemet sentralt, og ens karma avgjør hva man blir gjenfødt som. Har man god karma for eksempel, kan du bli født inn i en høyere klasse. Frelse i Buddhisme og Hinduisme: Buddhismen: Det finnes ingen strenge regler om hvordan buddhister må leve, dersom man ikke er munk eller nonne hva er hinduisme. ner kan ha forskjellige navn i ulike områder, fra gjenfødsel og troen på et evig selv (atman), og tilbedelsesritualet (puja) med bruk av blomster og ild. Hinduismen er svært mangfoldig, de ulike retningene legger vekt på ulike ting. En myte i hinduismen sier at verden ble skapt igjennom et samleie. Men hva er et rituelt samleie

Religion og etikk - Hinduisme - ritualer og høytider - NDL

I hinduismen er selvkendskab Atmans viden og forståelse, hvad det er, og hvad det ikke er. Hinduismen betragter Atman som adskilt fra den stadigt udviklende individuelle personlighed, der er karakteriseret med Ahamkara (ego, ikke-åndelig psykologisk I-ness Me-ness), vaner, fordomme, ønsker, impulser, vrangforestillinger, fads, adfærd. Oversiktsartikkel om hinduismen. Historie Ulike retninger innen hinduismen Lære Ritualer og kult Den religiøse erfaring De hellige tekstene De religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Hva er egentlig hinduisme? Indias første statsminister sa en gang at: Hinduism is [] all things to all men Ohm er altså den mest hellige stavelsen, symbolet eller mantraet i hinduismen. Stavelsen er ofte chanted enten uavhengig eller før en mantra; det betyr essensen av den ultimate virkeligheten, bevisstheten eller Atman. Ohm-lyden er den primordiske lyden og kalles Shabda-Brahman (Brahman som lyd) Karma er konsekvensene av hva man gjør. En som skader eller dreper noe levende, da kommer de til å få en dårlig gjenfødsel. Har man levd et godt liv, og vært snill og kjærlig mot alle, vil få en god gjenfødsel. I hinduismen vil det si at man kan bli gjenfødt i en av de øverste klassene, eller kanskje en gudeverden Hinduisme er en annen religion som, i sitt ekstreme mangfold, ikke klarer å møte det monoteistiske kriteriet for religion man finner i ulike vestlige land. I sin klassiske form kan hinduisme beskrives som en form for ikke-dualistisk panteisme, der brahman er den absolutte, men upersonlige guddommelighet eller ånd som er dypt rotfestet i all eksistens

Hva er hinduisme gir denne religionens mange unike bidrag til menneskehetens religiøse fellesarv. Religiøse skikker i India har i flere tusen år fascinert vesten som har knyttet forestillinger om det fantastiske til dette geografiske området, og sett på hinduismen som kilden til all verdens visdom Hva er forskjellen mellom kristendom og hinduisme? • Hinduismen mener at alt i verden er en del av den Allmektige. Kristendommen sier at ondskapet ikke er skapt av Gud. • Hinduismen godtar flere måter for frelse, mens Bibelen er den eneste måten å oppnå frelse i henhold til kristendommen Hva er de viktigste forskjellene mellom hinduismen og buddhismen? Har allerede skrevet om likhetene. Dette har jeg skrevet med hjelp av Pungrotta crash hittil. Ulikheter mellom Hinduismen og Buddhismen Hinduismen har mange 1000 guder de største er Shiva, Krishna, Brahma, Parvati og Vishnu. Hos gudene kan hinduismen søke støtte

Hinduisme 20- 30 prosent av hinduene lever som vegetarianere, og det er ulikt syn på kjøttspising, men de spiser normalt ikke kjøtt på grunn av stor respekt for alt levende. Noen spiser egg, fisk og kjøtt, men ikke kuer da de er hellige og symboliserer liv og rikdom Hva er reinkarnasjon i hinduismen? Før vi finner et svar på reinkarnasjon i hinduismen, la oss forstå begrepet reinkarnasjon. Reinkarnasjon er kjent som gjenfødelse av sjelen i en annen kropp. Det er etter biologisk død bare den fysiske kroppen blir oppløst,.

Eidsberg skole, Hinduismen

Fakta om hinduismen - Aftenposte

 1. Hinduismen er en religion med flere forskjellige og svært gamle røtter. Én av røttene går tilbake til Indussivilisasjonen, en gammel sivilisasjon med byer, handel og statsledelse som eksisterte i perioden 3000-1700 f.Kr. og strakte seg langs elva Indus i dagens Pakistan og østover langt inn i dagens India
 2. Videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et stort formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.. Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet
 3. Hinduismen har utviklet seg i India over flere tusen år og er en religion som tillater forskjellige typer tro og praksis. Kjernen er troen på én gud, Brahman, som viser seg i forskjellige guder. Den mest utbredte religiøse praksisen kalles puja og består av ofring av blomster og mat, tenning av lys, samt sang, tekstlesing og bønn
 4. Hva er Hindu Meditasjon? August 26 by Eliza Atman representerer en persons sanne selv, ikke knyttet til hendelsene i denne verden. Brahman er den øverste gud i hinduismen, og bistår en person i å oppnå en sann meditativ tilstand
 5. Hinduismen er en mangfoldig religion. Det er omtrent én milliard hinduer i verden. De fleste bor i India. I India er omtrent 80 prosent av befolkningen hinduer. Bilde: en hinduistisk familie. I Norge bor det omtrent 20 000 hinduer. Hinduer har ikke én felles hellig bok eller en felles, religiøs leder

Om hinduismen mangler en sentral grunnlegger, har den til gjengjeld svært mange hellige og religiøse skrifter. De såkalte vedaskriftene står sentralt. Veda betyr kunnskap. Skal vi forstå hva yoga er, må vi kort skissere sentrale tanker i hinduismen. Samsara - den store byrde Sjelevandrings- og gjengjeldelseslæren. Det som særlig karakteriserer hinduismen er sjelevandringslæren og gjengjeldelseslæren. Sjelevandringslæren sier at mennesket etter døden kommer tilbake til dette livet i en annen skikkelse. I sin klassiske utforming går den ut på at livet er et evig hjul som ustanselig ruller, der det enkelte individ reinkarneres et uendelig antall ganger For 1700 år siden vandret en gruppe indiske hinduister nordover og mot det vi i dag kjenner som Nepal. Med seg hadde de hinduismen og et kastesystem som gikk ut på å skille mennesker i ulike lag og grupper og gjort ut fra hva de gjorde i samfunnet Viktige personer i hinduismen need. SubjectMaterial Fagstoff Fagartikkel Hinduisme er en fellesbetegnelse for mange religiøse retninger, men noen grunnleggende trekk går igjen i dem alle. Hinduismen lærer at verden blir skapt, opprettholdt og ødelagt av guder, at livet går i en syklus - og at menneskets sjel er fanget i kroppen 12: Hva er det denne treenigheten vanligvis kalles av hinduer? Svaret kan direkte oversetter til «tre guddommer». 13: Hva er det en hinduist mener om han bruker ordet atman? Uttrykket kommer fra både buddhisme og hinduisme. Buddhistene lærer riktignok om «an-atman», mens hinduistene fokuserer på «atman»

Hinduismen er ikke en homogen religiøs tradisjon, men et samlenavn på en familie av religiøse retninger som er uten en felles kjerne. Hinduismen er for mange hinduer et sett av handlinger, en rituell praksis, noe folk foretar seg. Å være hindu betyr i stor grad å besitte en kunnskap om hva man skal gjøre og hvordan det gjøres HVA er hinduismen? En sterkt forenklet vestlig oppfatning går ut på at det er en religion hvis tilhengere ærer dyr, bader i Ganges og er inndelt i kaster. Er det alt? Svaret er: Nei, hinduismen er mye mer. Hinduismen er en helt annen måte å forstå livet på, en måte som står vestlige verdinormer fjernt Moksha hinduismen Moksha - Wikipedi . Moksha er friheten innen hinduismen.Det betyr det samme som frelse innenfor kristendommen. Syndsbegrepet i hinduismen (samt buddhismen og jainismen) er forbundet med samsara (fabrikasjonene som utgjør illusjonene i samsara) og karma.Før en er frigjort fra forurensningene og forvirringen fortsetter en å gjøre ting som binder en til illusjonenes verden. Så mye ordet Karma kan lede oss mot hinduisme, Det er et velkjent begrep i alle de store religionene i verden, bare definert og fulgt i ulike måter. Vi alle vet om vitenskapelige uttrykket til enhver handling, Det er en lik og motsatt reaksjon Transcript HINDUISMEN HINDUISMEN HINDUISMEN • • • • • • Gjenfødelse Synet på Gud Synet på frelse Bruk av symboler i hinduistisk kunst Tekster fra hinduistisk skrifttradisjon Spørsmål mange hinduer er opptatt av Religiøst liv i Varanasi ved elva Ganges Kort om hinduismen • • • • • • • Verdens tredje største religion En av de eldste religionene Oppstod i Sør.

Hinduisme - sentrale begreper - Studienett

 1. Hinduismen er den eldste av dei store verdsreligionane, og den mest mangfaldige.Religionen er ei blanding av ei rekkje tradisjonar frå dei mange ulike folkeslaga som har budd på det indiske subkontinentet, og har endra seg mykje over tid.Det er vanskeleg å seia nøyaktig kva religionen går ut på og kven som er hindu, men utøvarane har likevel til felles ein kulturell bakgrunn, liknande.
 2. I hinduismen, Gud, universet, alle vesener [mannlige, kvinnelige] og alt annet er egentlig en ting, og alt er koblet enhet, den samme guden er i ethvert vesen som Atman, det evige selv. Gamle og middelalderske hinduistiske litteratur, statlige lærde, er rikt utstyrt med guder, gudinner og androgyne fremstillinger av Gud
 3. 11 Hva er atman? Svar: Den udødelige sjelen / selvet 12 Hva kalles den guddommelige kraften i tilværelsen? Svar: Brahman 13 Hva er de fire kjennetegnene på guden Vishnu (det han holder i hendene)? Svar: Klubbe, konkylie, lotusblomst, våpen (roterende skive) 14 Hva er en guru? Svar: En religiøs lærer 15 Hva er en avatar
 4. Reinkarnasjon i Hinduismen. I hinduismen går læren om reinkarnasjon under begrepet samsara. Allerede de vediske brahmaene (vedaene er skrevet fra ca. 1500 f. Kr. og fremover) spekulerte over «døden etter døden», og integrerte konseptet om gjenfødsel i sin lære
 5. Leveregler i hinduismen Mål Kunnskapsløftet etter 4. trinn mål for opplæringen er at leven skal kunne samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider
 6. Hva er egentlig hinduisme? Jeg vil begynne denne bloggen med å gi en liten innføring i hinduismen i Norge, og hinduisme generelt, dvs vise til noen grunnleggende trekk ved denne tradisjonen. For noen som klikker seg inn på denne siden vil dette kanskje være basiskunnskaper, men dere får bære over med dette, så vil det komme mer utfyllende innlegg etter hvert
 7. Hva gjør buddhistiske munker og nonner? I hinduismen betyr det verdensorden, og buddhismen betyr det læren. Hva er dharma i hinduismen og buddismen? Den lille vogna. I denne buddhistiske retningen kan bare munker oppnå Nirvana. Hva er Theravada Tradisjonelt lever nonner og munker av donasjoner fra lekfolk

Hva er atman i buddhismen - atman er i hinduismen det

• Hva er bra med konsensus for mangold og inkludering? • Hva er negativt? Husk at vi aldri møter et gjennomsnitt. I do battle for the creation/of a human world-that is, a world of reciprocal recognition. Frantz Fanon Hva er veien videre? •Noen råd fra forskning I hinduismen er det mange guder, og ulike folk og forskjellig retninger. I buddhismen har de gudeliknende vesener (noen buddhister har også guder), men ikke én «sjefs-Gud». I hinduismen og buddhismen er det nok mer slik at noen mennesker i samfunnet er dypt praktiserende, f.eks. munker Det praktiseres derfor ingen omskjæring av gutter eller jenter innenfor hinduismen. Om enkelte personer selv velger å omskjære sine barn eller seg selv er helt uavhengig det å være hinduist. Omskjæring av kvinner er forbudt i Norge (siden 1995) og forbys i de fleste land. Se vedlegg om dette nedenfor SVAR: Hei! Det er mange guder i hinduismen, f.eks. Brahma, Vishnu, Shiva, (og gudinner som)Durga, Kali, Sarasvati osv. Ta en kikke på denne artikkelen fra Wikipedia, så kan du lese mer grunnleggend..

Topp Hva Er Frelse I Hinduismen Bilder. 175. Frelse i - hinduismen hinduisme, og buddhisme - 1 studocuveier. Synet på Gud, frelse og det hellige i Hinduismen og Islam by. Hva er den hinduistiske treenighet? The Hindu treenighet refererer, uformelt, til den kosmologiske panteon av hinduismen. Denne gude består av Hinduisme tre viktigste gudene, Brahma, Vishnu og Shiva. I sanskrit, er disse tre guddommer referert til som Trimurti, eller 'tre former.' Bra Kunsten er variert og gudene er fremstilt på forskjellig vis. De fleste hinduistiske byer er utsmykket med gudebilder, altere , gudestatuer og veggmalerier av gudene. Gudene ser gjerne ut som mennesker, men de har spesielle trekk som gjør at man ser at de er mer enn menneskelige.De har kanskje mange armer,likne dyr, være både mann og kvinne og ha blå hud

Hinduisme - lokalhistoriewiki

Homofili ikke er entydig behandlet i Koranen. Her kan man trekke en parallell til Bibelen - teologer og andre strides om hva de skriftstedene som omhandler eller kanskje omhandler homofili egentlig sier. Det er ingen klare utsagn i Koranen som fordømmer homofili og kun 3-4 vers som kan tolkes i den retningen Betegnelse: Boka gir en innføring i religionen hinduisme. Forfatteren tar for seg hellig geografi, guruen, gudinneforestillinger og regionale tradisjo Hva er hinduisme | Biblioteksentrale Hva er den hinduistiske treenighet? The Hindu trinity refererer, uformelt, til den kosmologiske gudeverden av hinduismen. Dette Panteonet består av hinduismen tre viktigste guddommer, Brahma, Vishnu og Shiva. På sanskrit er disse tre guddommer referert til som Trimurti, eller tre former Mat er viktig i hinduismen, som et kosmisk prinsipp. Men hinduismen er mangfoldig. Hinduer kan spise kjøtt fra sau og kylling, og de kasteløse (den laveste klassen i India) kan til og med spise selvdøde dyr. Kyr er hellige i hinduismen og skal absolutt ikke spises - bortsett fra av de aller fattigste dersom de kommer over et dødt dyr

Hva er felles i hinduismen og buddhismen ? Det er en lekse vi har fått, men det står ingenting om det i boka. Håper noen kan hjelpe meg : ) MVH Emili Hinduisme - toleranse og strengt kastevesen Men den andre siden av hinduismen er strenge ritualer og kastevesenets ubøyelige sosiale system, Mennesket høster i dette livet hva det sådde i sitt tidligere liv. Karma kan være brutal, som denne strofen fra Mahabharata uttrykker:. Hinduismen er verdens tredje største religion og den dominerende religionen i India, en kommende økonomisk stormakt og snart verdens folkerikeste land. Her får du en velskrevet og personlig introduksjon fra en av Norges fremste eksperter på dette området. Hinduismen er - med sin åpenhet for hellighet - en pluralistisk, inkluderende og grunnleggende tolerant religion. Hva er hinduisme gir. Hinduisme · Livssynshumanisme · Islam · Jødedom · Det er viktig for hinduane å møte blikket til guden sin. Når dei ser guden på eit bilete eller ser ein statue av ein gud, tenkjer dei at guden også ser dei. Hinduistisk alter. Fødsel og namngiving Nyfødte barn får ordet om skrive med honning på tunga Simen Ingemundsen er forfatter, foredragsholder, bokblogger, bokanmelder, journalist student, festivalsjef og arrangør for litterære arrangementer. Her gir han dere sine beste lesetips og info om sin hverdag, samt litt fakta om sine utgivelse

 1. Det er vanlig å brenne dem. Rike folk får egne bål og mye stas, men de har også fellesbrenninger for fattigfolk, hvor mange lik legges på samme bål, og de pårørende betaler en pengesum til de som holder bålet. I hinduismen er det å brenne likene viktig for å frigjøre sjelen for etterlivet/gjenfødelse, så dette er en prioritert utgift
 2. Begreper.
 3. Hva tror hinduer på wikipedia Hinduismen - Wikipedia . Hinduismen er den eldste av dei store verdsreligionane, og den mest mangfaldige.Religionen er ei blanding av ei rekkje tradisjonar frå dei mange ulike folkeslaga som har budd på det indiske subkontinentet, og har endra seg mykje over tid.Det er vanskeleg å seia nøyaktig kva religionen går ut på og kven som er hindu, men utøvarane.
 4. Svastika er eit religiøst og politisk symbol det kan knyte seg mange kjensler til. Det er forma som eit plussteikn der kvar ende har ein strek som står i rett vinkel på han og går i same retning. Hakekrossen er ein svastika der haka på enden alltid går til høgre, mens ein svastika kan ha haka til høgre eller venstre. Svastikaer kan òg vera meir avrunda, til og med som to S-ar som.
 5. Hinduismen er derfor blitt sammenliknet med en familie, Man forutsetter at mennesket har en udødelig sjel, atman, som blir født et uendelig antall ganger på jorda, reinkarnasjon, og at forholdene i det enkelte liv er avhengig av karma. Dvs. ens oppførsel i de tidligere liv
 6. Dermed er hinduismen én av verdens store religioner, og få eller ingen religioner har en like gammel tradisjon hva angår ritualer, myter, etikk og verdenssyn. Hinduismen er primært knyttet til Sør-Asia, men har også satt preg på mange samfunn i resten av verden
 7. Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time

Bhagavadgita er en viktig tekst for hinduer. Den handler om en soldat som ikke vil drepe. Soldater skal drepe, forteller Krishna. Høytider Det er mange lokale fester i hinduismen. Det er fester for de fleste gudene. Divali er en fest for lyset. Det er også en nyttårsfest. Holi er en livlig fest. Mange brenner bål. Pongal er 14. januar inngår, er en viss innsikt i det kunstsynet vi finner i ulike kulturer og religioner nødvendig. Hinduismen er på mange måter ikke én religion, men et utall av religiøse tradisjoner med basis i veda-skriftene og indisk kultur. Derfor er det nærmest umulig å presentere ³hinduisk kunst og estetikk som ett tema Hinduismen også oppsto i India, for ca 3000 år siden. I Hinduismen har de 7 hellige byer, og Varanasi er en av de. Ganges er en elv som deler Varanasi i to. Folk dra der for å vaske seg, fordi Ganges Elven er hellig. Bodhgaya, hvor Buddha opnåede nirvana er blandt de fire store buddhistiske hellig steder I hinduisme tenker man at det er en kjerne eller en sjel inn i hvert levende vesen som ikke henger sammen med kroppen. Denne kjernen eller sjelen kalles atman og er usynlig. Atman er en del av verdenssaltet som er fanget opp i en kropp. Det er karmaen som bestemmer hvilken kropp sjelen blir satt til

Hinduismen er den tredje største religionen i verden. Hinduer tror at hele universet henger sammen, denne sammenhengen kalles dharma. more_vert. Vedaskriftene. Vedaskriftene. Hinduismen har mange forskjellige tekster. De eldste ble skrevet ned for ca.3000 år siden og kalles vedaskriftene Hinduismen er mest utbredt i India, Vi vet hva en drøm er. Hele universet er som en drøm av Gud. 3. Atman er livgivende til et menneske eller et dyr. Atman er en del av Brahman. Diwali festival: navnet betyr lyse line fordi de tenner masse lanterner under festen Hva er hinduisme. Knut A. Jacobsen. Serie: Hva er 35. Les utdrag Hinduismen er verdens tredje største religion og den dominerende religionen i India, en kommende økonomisk stormakt og snart verdens folkerikeste land. Her får du en velskrevet og. Hinduisme i religionsdidaktikken En kvalitativ studie av forholdet mellom norske læreverkfremstillinger av hinduisme, og hvordan unge norsk-tamilske hinduer forstår og uttrykker troen sin. Hva er forholdet mellom hvordan norske læreverk fremstiller hinduisme og hvorda

Hva er reinkarnasjon i hinduismen? Livsstil September 202

Hinduismen - Daria.n

PPT - HINDUISMEN PowerPoint Presentation - ID:3498764

RLE hinduismen Flashcards Quizle

Kjøp 'Hva er hinduisme' av Knut A. Jacobsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet | 978821501693 Om denne boken: Hva er egentlig hinduismen? Denne boken gir deg en fin innføring i hinduismen, med nyttige faktasider og hyggelige historier. Og husk hva du leser - det er quiz på siste side! Nivå: 4. Innleggsnavigasjon. Prev. Next. Om oss . Om Barnas.com Bli abonnent FAQ Vilkår. Personvern Kolofon Kontakt. Kontakt oss Vår pris 199,-. Boka gir en innføring i religionen hinduisme. Forfatteren tar for seg hellig geografi, guruen, gudinneforestillinger og regionale tradisjoner. Har litteraturliste. 4.Hva er atman? 5.Hva er det høyeste målet for en hindu? 6.Hva er et tempel? 7.Hva er puja? 8.Hva tenker hinduer om gjenfødsel? 9.Nevn noe hindu høytider og forklar hvorfor de feires? 10.Lag en ordliste med noen ord som er med hinduismen å gjøre. B. Bruk internett og finn fakta om hinduer i Norge . C. Diverse læringsressurser og oppgaver. Jeg har alltid vært humanist, men i det siste har jeg fått øynene opp for hinduismen. Karma, Atman, Samsara osv. virker helt logisk for meg, og jeg vil gjerne kunne omtale meg selv som en hindu. Kanskje ikke nå med det første, men gjerne når jeg blir litt eldre. Men ja, vet noen hva man på gjøre for å bli hinduist

Hinduisme (Fakta, religion og atferd) - eStudie

Hva er hinduisme Knut A. Jacobsen. Inngår i serie: Hva er (35) Knut A Jacobsen. I India er gudinner allestedsnærværende. Flere av hinduismens mest populære gudeskikkelser er kvinner, og en egen retning innen hinduismen mener at all guddommelig kraft er feminin. Knut A. Jacobsen har skrevet bok om en gudinne som er både mor og kriger Hinduismen er den tredje største av verdens religioner, den største religionen i stormakten India og er utbredt i Sør- og Sørøst-Asia. I denne introduksjonen legger forfatteren vekt på regionale tradisjoner, hellig geografi, gudinneforestillinger, guruen samt religion som noe mennesker gjør

PPT - HINDUISMEN PowerPoint Presentation - ID:3498580

Buddhismen og hinduismen - Daria

Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk Dette er samsara, gjenfødelse, og målet er å bli fri fra samsara, at atman blir et med braman. Braman - den fullkomne: I Rigveda står det: Gud er èn, men den kloke tiltaler ham ved forskjellige navn Det er blant annet denne teksten som har gitt grunnlaget for de mange gudene og gudinnene i hinduismen Det er en tekst som har dharma som et hovedtema og anbefales varmt for dem som vil fordype seg i yoga. I indisk filosofi sies det å være fire mål i livet som er felles for alle mennesker. De kalles de fire purusharthas, som betyr menneskets hensikt. Den første av disse er dharma, deretter følger artha, kama og moksha

Brahman - Wikipedi

Det er helt riktig at kastesystemet er svært viktig for hinduismen. Religionen deler alle tilhengerene inn i fire kategorier basert på deres yrker: brahminer (den kategorien som består av lærere og prester), Kshatriyaer (den kategorien som består av konger og krigere), Vishyaer (hvor tilhengerene er bønder og forretningsfolk) og Shudraer ( de som er tjenere og kroppsarbeidere) Hva er hinduisme Knut A. Jacobsen. Inngår i serie: Hva er Bok · Bokmål · utgitt 2009 Bestill... Ikke ledig ca 1 uke ventetid Bestille (hele) serien Hva er? Bestill flere av samme forfatter. Skriv anmeldelse. Her finner du den. Sandnes, voksen : Utlånt forfall: 13.10.2020 , Plassering: Fag , Hylleplass: 294.5 JA En annen av læren til bøker som viser forholdet til dyr i hinduismen er som følger: Du vil ikke bruke kroppen din - som er gitt av Gud - for å drepe andre skapninger, enten mennesker eller dyr. Uansett hva som skjer, gir aldri vold noe noe bra, men tvert imot

Hva er hinduisme Knut A. Jacobsen. Sølvberget, 3. etasje: 1 av 1 ledig (sortering: 294.5 JAC) Bestille (hele) serien Hva er? Bestill flere av samme forfatter. Skriv anmeldelse. Her finner du den. Fakta Forlaget skriver.

 • Star wars strategy games pc.
 • Nedbetalingskalkulator lånekassen.
 • Animasjonsfilm om flyktninger.
 • Discord log on.
 • Lillördag engelska.
 • Namnsdag 28 februari.
 • Ressursbruk definisjon.
 • Ist tintenfisch gesund.
 • Tenk deg glad ebok.
 • Hamburg dance.
 • Super toy club anmeldung 2018.
 • Rettsmedisinsk institutt adresse.
 • 2 seter med sjeselong.
 • Nyttige kjøkkenredskaper.
 • Fladhagen trysil.
 • Single party goslar.
 • Amundsen nikkers herre.
 • Cristiano ronaldo freundin instagram.
 • Frauen gießen.
 • Lammelse i ansiktet stress.
 • Sparrows band.
 • Leie båt vansjø.
 • Maskinleieprislista 2016.
 • Fullmakt fra foresatte for reisende under 18 år.
 • Iliosakralgelenk schmerzen in der leiste.
 • Krf stortinget.
 • Monopolistisk konkurranse.
 • Jumpsuit kinder jungen.
 • Twenty up salzgitter fotos.
 • Hvor gammel skal en hund være før den må kastreres.
 • Księżniczka karaoke.
 • Mann med avskåret øre.
 • Kcal per yoghurtnøtt.
 • David hume moral.
 • Erdgeschosswohnung mit garten bad kreuznach.
 • Forbrukslån storebrand.
 • Motsatt av minimalistisk.
 • Höstmarknad brunskog 2017.
 • Us army drones.
 • Vokse ryggen menn.
 • Bügelperlen steckplatten rund.