Home

Ordinær kvote vs førstegangsvitnemål

Hvis du fullfører videregående skole på normal tid, får du et førstegangsvitnemål av skolen din. Ved opptak til høyere utdanning tilbys 50% av studieplassene i kvote for førstegangsvitnemål.All søkere som har førstegangsvitnemål og er 21 år eller yngre, konkurrerer både i kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote.. Du konkurrerer altså i begge kvoter Forskjellene på førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote Grunnen til at man har forskjellige kvoter er at det skal være rettferdig når man søker studieplass. Slik at de som kommer rett fra videregående og de som har tatt opp fag som privatist skal ha like stor sjanse til å få studieplass. 50 % kommer inn på førstegangsvitnemål, og 50 % kommer inn på ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote er to forskjellige kvoter. Søkere med førstegangsvitnemål søker automatisk i begge kvoter. Alle andre søkere søker i ordinær kvote. Tallene viser poenggrensene i de ulike opptakene Hei:) jeg starter på vg3 til høsten, har tatt påbygg. jeg har lyst å ta opp noen fag etter videregående og søke på høyskole deretter. en ting jeg ikke har skjønt ennå, forskjellen på ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål! hvis jeg tar opp fag og blir ferdig før jeg fyller 21 år på søknad..

Det er ikke slik at det å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål er en garanti for å komme inn på studier. 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål, men alle søkere som er med i denne kvoten må også konkurrere om studieplass fordi det på de aller fleste studier er flere søkere enn studieplasser.. Du konkurrerer alltid i ordinær kvote Hei! Når man søker på plass i studiet, sykepleier, blir de med ordinær kvote eller de med førstegangsvitnemål prioritert? Altså hvem kommer mest sannsynlig inn først? Eller har dette ingenting å si? Tusen takk på forhånd! Lov I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Har du fullført videregående opplæring og er 21 år eller yngre i opptaksåret regnes vitnemålet ditt som førstegangsvitnemål, og du konkurrerer om opptak i kvoten for førstegangsvitnemål

Hvilke poeng kan jeg få i ordinær kvote? Konkurransepoeng er summen av skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng. Skolepoeng er summen av karakterpoengene dine pluss realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng og poeng for opptaksprøver.. Alderspoeng får du automatisk i ordinær kvote, fra og med det året du fyller 20 år.. Tilleggspoeng er poeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller. Så flott at du har fått en tilrettelegging der du tar vgs over 4 år! Du kan konkurrere i både ordinær kvote og i kvote for førstegangsvitnemål frem til og med det året du fyller 21 år, denne grensen gjelder for alle. Etter det konkurrerer du kun i ordinær kvote. Tilleggspoeng og alderspoeng teller kun i ordinær kvote

Hva er forskjellen på ordinær kvote og kvote for

FØRSTEGANGSVITNEMÅL Departementet har innført to søkerkategorier for universitet og høgskoler i Norge: søkere med førstegangsvitnemål og søkere innen ordinær kvote. Førstegangsvitnemål gjelder fram til og med det året søkeren fyller 21 år. Førstegangsvitnemål kan bare utstedes en gang, bortsett fra ved medhold i klage p Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng, og deles inn i en ordinær kvote og en kvote for førstegangsvitnemål. Karakterpoeng er gjennomsnittskarakteren fra videregående ganget med ti (har du 4,5 i snitt blir det 45 poeng). I tillegg kan man få ekstrapoeng: Inntil fire poeng for fordypning i realfag og språk Hva mener du egentlig med det som er uthevet? Man konkurrerer jo i alle kvotene man er kvalifisert for. En 19 år gammel søker med førstegangsvitnemål vil for eksempel kjempe om plass både i førstegangskvoten og i ordinær kvote, og en 19 år gammel samisk søker fra Finnmark vil være med i både førstegangskvoten og ordinær kvote, samt tilsvarende kvoter for samer og for nordnorge

Kvote for førstegangsvitnemål . 50 % av studieplassene tilbys søkere i kvoten for førstegangsvitnemål. Du konkurrerer innenfor denne kvoten dersom du. ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring (normal tid I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote (1) Kvote for førstegangsvitnemål omfatter søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring etter bestemmelser fastsatt i forskrift til lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Førstegangsvitnemål: 52.6. Ordinær kvote: 55.8. NHH satser på nytt robotkurs - Jeg er på vei inn i en jobb der jeg trenger mye IT-forståelse, sier Viktoria V. Hæsken. Hun er en av mange studenter som ønsker mer kompetanse i forretning og teknologi og tar kurset «Kunstig intelligens og robotisering» Fikk 53.1 konkurransepoeng ut av vgs og søkte odontologi. Årets poenggrense på den nordnorske kvota, førstegangsvitnemål var på 54. Kom på 3.plass på ventelista. Har jeg en god mulighet å komme inn på suppleringsopptaket evt. eller lengre ut i studiet? Kom gjerne med kommentarer og innspil

Dette tilsvarer seks ukers sommerkurs før ordinær studiestart og fem uker påfølgende sommer (sommeren mellom første og andre studieår). Du vil få et noe annet studieopplegg første studieår enn de øvrige ingeniørstudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter Karakterkravet for søkere med førstegangsvitnemål har sunket med 0,1 poeng i forhold til i fjor, og med 0,3 for søkere i ordinær kvote. - Det har i år vært fall i søkningen til økonomisk-administrative studier over hele landet, og for NHH er det derfor gledelig at opptakskravene holder seg like høye som før, sier rektor Frøystein Gjesdal

= Konkurransepoeng (ordinær kvote) Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med. Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til Ordinær kvote: 55,8; Kvote for førstegangsvitnemål: 39,6; Hva lærer du? Årsstudium i migrasjon- og integrasjonsforvaltning vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge

I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote. 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål, 50% gis i ordinær kvote ; Ordinær kvote. Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote = Konkurransepoeng (Ordinær kvote) Karakterpoeng. Gjennomsnittskarakteren regnes ut på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet. Du legger sammen alle karakterene - og deler summen på antall karakterer. Dette tallet ganges så med ti, og dermed har du karakterpoengene Er det ordinær kvote eller førstegangsvitnemål? Anonymkode: 52dce...dfb Gå til innhold. Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversikt Familie, samliv og seksualitet. Barn og familie; Bryllup; Graviditet, spedbarn og babytiden Førstegangsvitnemål og ordinær kvote Førstegangsvitnemål utstedes til de som har bestått Vg1, Vg2 og vg3 på tre sammenhengende år, bestått alle fag, møtt til alle eksamenene du er trukket i, ikke byttet ut fag du allerede har bestått som elev med et nytt elevfag eller privatistfag, og ikke fylle mer enn 21 år søknadsåret. 50 % av studieplassene tilbys søkere i kvoten for. I studieopptaket er det en egen kvote for førstegangsvitnemål og en ordinær kvote. I kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer man med skolepoeng. Dette omfatter karakterpoeng, realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng og poeng for opptaksprøver. I den ordinære kvoten konkurrerer man med konkurransepoeng

Forskjellen på førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote

 1. Jeg tok opp noen fag i år, og trodde de ville komme på ordinærkvoten. Men ser nå at jeg fikk høyre snitt på førstegangsvitnemål enn det jeg har hadde da jeg gikk ut fra videregående. Er det mulig eller er det feil fra SO
 2. Hvem er i ordinær kvote? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hvem er i ordinær kvote? Av jegmeg, 4. mai 2006 i.
 3. Søk.
 4. Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng, og deles inn i en ordinær kvote og en kvote for førstegangsvitnemål. Karakterpoeng er gjennomsnittskarakteren fra videregående ganget med ti (har du 4,5 i snitt blir det 45 poeng). I tillegg kan man få ekstrapoeng: Inntil fire poeng for fordypning i realfag og språk
 5. Hva er forskjellen på førstegangsvitnemål og ordinær kvote. For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35 til 40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Studiet består av maksimalt 50% tekniske emner og resten samfunnsvitenskapelige emner
 6. Hvis du ikke når opp i den spesielle kvoten flyttes du eventuelt over til kvoten for førstegangsvitnemål og deretter til ordinær kvote. Ordinær kvote. Hvis du ikke når opp i kvoten for førstegangsvitnemål, vil du bli flyttet over til ordinær kvote. Der vil du få dine eventuelle andre tilleggspoeng medregnet

Hva er kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

Nei, det går ikke an å få 69 i snitt uansett. Der høyeste oppnåelige snittet er 6,0. Når det gjelder skole- og konkurransepoeng, så kan man få 64 poeng i førstegangsvitnemålskvoten, og legger man til 8 alderspoeng og 2 poeng for det du nevner så er man jo oppe i 74 poeng, som er maks i ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål Alderskrav: 21 år eller yngre i opptaksåret Dokumentasjonskrav: enten vitnemål med teksten førstegangsvitnemål (teksten føres kun på vitnemål i spesifiserte treårige løp som gir generell studiekompetanse. § 3-43 forskrift til opplæringslova) elle I kvote for førstegangsvitnemål, konkurrerer du kun med skolepoengene dine. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote. Kilde: Samordna Oppta

5. Medisin. Universitetet i Tromsø. Ordinær kvote, poeng: 66,20, Kvote for førstegangsvitnemål: 58,50. 6. Psykologi, profesjonsstudium, høst Kvote for førstegangsvitnemål Alle Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta delar av bachelor i folkemusikk i utlandet. Å studera eller ta praksis i utlandet kan gje deg høve til å utvida den internasjonale kompetansen din, språkkunnskapar, personlege eigenskapar og omstillingsevne.Det kan òg gjera deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden

Les mer om ordinær kvote. 32.4 Førstegangsvitnemål Heltid Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og... Les mer om førstegangsvitnemål. Legg varsel i kalenderen min Søk. For de fleste studier blir plassene fordelt innen ulike kvoter for ulike grupper søkere. Hensikten med dette er å gjøre konkurransen om plassene mer ret I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote. Man konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom man ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og Seksjon 2: Ordinær vs. førstegangsvitnemål Førstegangssøkere på MN-fakultet utgjør 1/3 av søkermassen. Med unntak av MNM5-Farmasi (spesielt i 2018 der førstegangsvitnemålssøkere utgjør nesten halvparten) og MNB-MENT, MNB-FAS og MNB-BIOS i 2018 (der førstegangsvitnemålssøkere utgjør ca. 40%) stemmer programfordelte tall overen Førstegangsvitnemål er de som kommer rett fra videregående og som ikke har forbedret sine karakterer. Ordinær kvote er de som har f.eks. tatt fag som privatister for å forbedre fag. Om du kommer inn til høsten vil jo avhenge av om du har godt nok snitt til å komme inn på ordinær kvote

15. april: Ordinær søknadsfrist. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no). Studiet tilbys ikke i 2019. Poenggrense ved siste opptak. Ordinær kvote: Alle kvalifiserte. Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte. Søk med studiekode. 215 56 Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren til høyere utdanning din automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål vil du ikke få med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote

Blant søkerne i ordinær kvote er industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU det vanskeligste teknologistudiet å komme inn på. Det var det også i fjor, i forfjor og året før der. Her må du ha minst 64 poeng for å komme inn. Det er sågar det 11. vanskeligste studiet å komme inn på blant alle hos Samordna opptak PoenggrenserI 2019 var laveste poenggrense for opptak til studiet:37 i ordinær kvote (med evt. tilleggspoeng )32.5 for søkere med førstegangsvitnemål , som er 21 år eller yngre Poenggrense ordinær Hva er en kvote. En kvote er en restriksjon på produksjon eller bruk av ressurser eller tjenester. Et eksempel på en kvote med produksjonslimitering er melkekvoten Les mer på punktet om «Kvote uten tobakk» Hva er verdigrensen? Dersom du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer,.Som reisande til Noreg kan du, i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvota, fortolle inntil 27 liter øl.

førstegangsvitnemål eller tilsvarende fra videregående skole •NB! I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer søker kun med skolepoeng fra førstegangsvitnemålet, dvs. karakterpoeng og ev. språk- og realfagspoeng (maks 4 til sammen). I kvote for førstegangsvitnemål får ikke søkerne regnet med nye fag og forbedringer tatt i tillegg ti I år må du ha minst 54,6 poeng for å komme inn der om du søker med førstegangsvitnemål. I fjor var det 52,7. Med ordinær kvote måtte du ha 56,4 i fjor, mens du i år må ha 57,8 poeng Bioingeniørstudiet har 56,1 som poenggrense i ordinær kvote, farmasi 57,7 og radiografi 52,1. Waaler påpeker at poenggrensene stort sett går opp, selv om antall studiesøkere har gått noe ned. - Det sier noe om hvor høye vitnemålskarakterer årets ferske søkere har med seg, og at søkerne er målrettede i sine valg av studier, mener hun

Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

Poenggrensen for å komme inn på bioingeniørstudiet i Tromsø er i år 57,2 studiepoeng (ordinær kvote). I fjor var den 52,4. En betydelig økning, med andre ord. Kirsti Hokland er fornøyd med at bioingeniørutdanningen i Tromsø kan skilte med høyest poenggrense i år. Foto: Aksel Johanse Ordinær kvote 42,3 . Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. Kvote for førstegangsvitnemål 34,3. Du konkurrerer i kvoten for. ORDINÆR KVOTE. Skolepoeng (Karakterpoengene inkluderer forbedringer og nye fag) + Tilleggspoeng for høyere utdanning/ førstegangstjeneste/ Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng + Poeng for opptaksprøver = Skolepoeng. Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote. Innspurten. Ordinær kvote 38,9 . Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. Kvote for førstegangsvitnemål 32,9. Du konkurrerer i kvoten for. For heltid ved VID Oslo, studiested Diakonova: kvote for førstegangsvitnemål: 41,3. Ordinær kvote: 48,3* * Fra høsten 2020 blir studiested Diakonhjemmet og studiested Diakonova samlokalisert til ett studiested

Det betyr at det normalt er høyere inntakspoengsum i ordinær kvote enn i primærvitnemålskvoten. Nye fag som du tar etter at du har fått primærvitnemålet ditt, kan telle med i poengberegningen i primærvitnemålskvoten. Forutsetningen er at fagene oppfyller spesielle opptakskrav og/eller gir deg ekstra fordypningspoeng eller realfagspoeng Nedre grense for førstegangsvitnemål er 52,7 studiepoeng. Poenggrensen for ordinær kvote er 56,4. Av de som har fått tilbud om studieplass ved NHH, er det 38 prosent kvinner. Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet, som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon SVAR: Hei og beklager tregt svar Så flott at du har fått en tilrettelegging der du tar vgs over 4 år! Du kan konkurrere i både ordinær kvote og i kvote for førstegangsvitnemål frem til og med det å..

Ordinær kvote eller førstegangsvitnemål

Hei har et førstegangsvitnemål og lurer på om det er noe som vil bli annulert om jeg bestemmer meg for og ta opp et fag eller to for å gjøre det bra i ordinærkvote Poenggrensen etter hovedopptaket for medisinske og biologiske fag ved NTNU var 52 i ordinær kvote og 51,4 for de med førstegangsvitnemål i 2020. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,2 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,14 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, og alderspoeng. Dette får du bare med i ordinær kvote. Hilsen, Anne Brit, Sonans

Universitet og høgskole - kvote for førstegangsvitnemål

Kvote for førstegangsvitnemål: 49,0 Ordinær kvote: 55,2 Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak. Godkjenning av tidligere utdanning. Dersom du. For å komme inn på studiet må man som førstegangssøker ha 52,9 i snitt, mens en søker i ordinær kvote må ha 63,2. 1479 kjempet om de 52 plassene. Hildegunn Telhaug (22) fra Oslo har fått én av disse. - Jeg visste at det var veldig vanskelig å komme inn, så jeg tok det ikke som noen selvfølge Poenggrenser -ordinær kvote ORDINÆR KVOTE Poenggrense i ordinær kvote Antall på venteliste i ordinær kvote Nr. Utdanningsområde og type Lærestedskode Studiested Studienavn Opptakskrav 2018H 2019H ↓ 2018H 2019H 1 HELSEFAG - MEDISIN UIO Oslo Medisin, høst MEROD 68,5 68,5 1 390 1 444 2 HELSEFAG - MEDISIN UIO Oslo Medisin, vår MERO

Slik beregner du poeng utdanning

Konkurransepoeng (Ordinær kvote) Hva kan jeg komme inn på? Sjekk i studievelgeren. Studievelgeren Sjekk hvilke studier du kan komme inn på i Studievelgeren. Hvordan fungerer Karakterkalkulatoren? Kalkulatoren kontrollerer ikke fag- og timefordeling, og kan derfor ikke brukes til å sjekke om du fyller kravene for å få generell. I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer elever kun med skolepoengene sine. Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote. Dette skjer automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål er ikke eventuelle tilleggspoeng med (alderspoeng, nye fag eller fag som er forbedret etter videregående)

Universitet og høgskole - Ordinær kvote - Samordna oppta

På elitestudier som jus er det et stort spenn mellom 54,2 studiepoeng som krav i Oslo med førstegangsvitnemål, og hele 61,3 i ordinær kvote. - For å nå så høye krav,. 1) Samisk kvote 2) Nord-Norgekvoten for førstegangsvitnemål 3) Nord-Norgekvoten for ordinært vitnemål 4) Ordinær førstegangsvitnemålskvote 5) Ordinær kvote Bak grunnstall Frem til og med høsten 2010 var det 100 studieplasser ved 1. avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap For studieåret 2018-2019 var det ingen opptaksgrense for førstegangsvitnemål. Opptaksgrensen i ordinær kvote var 56,4 poeng. Jobbmuligheter. En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med mange karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor •Kvote for førstegangsvitnemål (t.o.m. 21 år) •50% av studieplassene skal tilbys søkere i kvote for førstegangsvitnemål •Søkere med førstegangsvitnemål som ikke får tilbud om studieplass, konkurrerer videre i ordinær kvote •I førstegangsvitnemålskvoten konkurrerer man bare med skolepoen Ordinær kvote Førstegangsvitnemål; Trondheim: 53,9: 52,2: Ålesund: 49,4: 45,9: Jobbmuligheter. Det er stort behov for bioingeniører i Norge. Etter endt utdanning oppnår du en autorisasjon som bioingeniør, og du kvalifiserer deg til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier

I ordinær kvote kom ytterligere 25 menn inn på profesjonsstudiet i psykologi, noe som gir 26,5 prosent menn og 73,5 prosent kvinner. - Vi fikk også inn flere søkere fra menn med førstegangsvitnemål i år Karakterkravet for søkere til Norges Handelshøyskole (NHH) med førstegangsvitnemål har sunket med 0,1 poeng i forhold til i fjor, og med 0,3 for søkere i ordinær kvote. - Det har i år vært et fall i søkningen til økonomisk-administrative studier over hele landet, og for NHH er det derfor gledelig at opptakskravene holder seg like høye som før, sier rektor Frøystein Gjesdal i en. Finn informasjon om opptakskrav og hvordan du søker på studiet Bachelor i Bioingeniørfag ved NTN Førstegangsvitnemål vs ordinærvitnemål路‍♂️ Noen forskjeller kort forklart: Førstegangsvitnemål Det står førstegangsvitnemål på vitnemålet ditt Du..

Hvor lenge kan jeg konkurrere med førstegangsvitnemål

Nordnorsk kvote: 61,0 (ordinær vitnemål), 54,0 (førstegangsvitnemål). Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke. Suppleringsopptak / Innpassing: Det er mulig å søke ledige studieplasser på 2. og 3. studieår på Master i odontologi via suppleringsopptak/ innpassing Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote Førstegangsvitnemål • 50 % av studieplassene • Kun skolepoeng Ordinært vitnemål • 50 % av studieplassene • Automatisk poengberegnet i begge kvoter t.o.m.det året man fyller 21 år. Havner i den kvoten man kom mer best ut • F.o.m. året man fyller 22 år: Vurderes kun i ordinær kvote Alle kvalifiserte søkere i ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål fikk tilbud om studieplass i 2019. Hva lærer du? Gjennom dette studiet vil du lære om menneskelig samhandling og om hvordan vi mennesker organiserer samfunnet rundt oss. Hvordan endrer globaliseringen vår måte å være sammen på VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

førstegangsvitnemål - Store norske leksiko

Mest populære studier ved UiO, etter poenggrense (ordinær kvote, kvote for førstegangsvitnemål) Medisin, høst: 68,5, 60,7; Medisin, vår: 67,5, 59, Ordinær kvote Førstegangsvitnemål; 2019: 46,4: Alle . Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel) Hvordan søke opptak Søk opptak via Samordna opptak . Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning førstegangsvitnemål 48,7, mens poenggrensen i ordinær kvote var på 53 i 2010. Poenggrensene i 2009 var 50,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 53,8 i ordinær kvote. Poenggrensen i ordinær kvote var høyere for bachelorprogrammet enn for masterprogrammet i 2010. Poenggrensene i kvoten for førstegangsvitnemål var derimot høyere fo

Alle kvalifiserte søkere i ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål fikk tilbud om studieplass i 2019. Hva lærer du? Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk gir god innføring i Bibelens fortellinger og den kristne tro Skolepoengene brukes i kvoten for førstegangsvitnemål, mens konkurransepoengene brukes i den ordinære kvoten. Har du førstegangsvitnemål konkurrerer du i begge kvotene. Har du tatt opp fag, tatt nye fag eller fylt 21 år i fjor, konkurrerer du bare i ordinær kvote Det gjelder for 83 prosent av de som får opptak i ordinær kvote på profesjonsstudiet i psykologi, og for drøyt 70 prosent av de som får opptak på medisin. Dermed kan permitterte som søker utdanning, skvise ut yngre søkere med førstegangsvitnemål Rekordmange har søkt seg til Universitetet i Oslo, og 11 400 søkere har fått tilbud om studieplass høsten 2020. Totalt har UiO i år 3,3 førstevalgssøkere per studieplass Jeg ble ferdig med vgs til våren, og har nå tenkt å ta opp nye fag. Jeg har nå et førstegangsvitnemål, men hvis jeg tar Fysikk 1 og R1+2 matte som privatist, blir det da ordinært vitnemål

Universitet og høgskole - Opptakskvoter - Samordna oppta

Gjennomsnittlig poenggrense for 2017 og 2018 for førstegangsvitnemål Førstegangsvitnemålskvote er det nærmeste vi kommer til når det gjelder sammenlignbarhet med gjennomsnittskarakterer for realfagene for skoleårene 2016/17 og 2017/18 siden de som oppnådde disse karakterene konkurrerte i førstegangsvitnemålskvote hvis poenggrenser er lavere enn i ordinær kvote ORDINÆR KVOTE Skolepoeng (Karakterpoengene inkluderer forbedringer og nye fag) + Tilleggspoeng for høyere utdanning/ førstegangstjeneste/ folkehøgskole + Alderspoeng = Konkurransepoeng FØRSTEGANGS-VITNEMÅL Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng = Skolepoeng Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote Kybernetikk og robotikk ved NTNU øker mest i poenggrenser for førstegangsvitnemål blant alle 5-årige masterprogram innen Tekna-fagene, mens Kommunikasjonsteknologi ved NTNU, med datasikkerhet, øker mest for ordinær kvote. Se utviklingen i poenggrenser for alle Tekna- studiene i Samordnet opptak før søknadsfristen 15. april

Førstegangsvitnemål. Hva vi ønsker å snakke om. Hvemer vi? Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote. FØRSTEGANGS-VITNEMÅL. Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng + Poeng for opptaksprøver = Skolepoeng. ORDINÆR KVOTE. Skolepoen I kvote for førstegangsvitnemål, konkurrerer du kun med skolepoengene dine. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote. Kilde: Samordna Opptak . Vis mer . Vetle Mørland fra Kristiansand gleder seg. Bachelorprogrammet i tannpleie har i år en poenggrense på 51,2 for søkere i ordinær kvote, og 44,3 for de med førstegangsvitnemål. Omtrent som i fjor Antallet søkere til et av ODs to studier ligger jevnt med tallene fra i fjor, men fakultetet har i år gitt flere tilbud om studieplass. 80 stykker har fått tilbud om plass ved odontologistudiet, og 45 ved tannpleierstudiet Opptakskrav SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1.. Antall studieplasser 20 studieplasser per år. Poenggrenser høst 2019 57,7 ordinær kvote 46,5 førstegangsvitnemål 45,7 nordnorsk ordinær kvote 48,1 nordnorsk førstegangsvitnemål. Studieretningene Helseteknologi og Cybersikkerhet er sterkt beslekta studium der kjernefagene i informatikk er like * Ordinær kvote: Søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som konkurrerer med skolepoengene ** Kvote for førstegangsvitnemål: Alle søkere konkurrerer med skolepoeng + tilleggspoeng + alderspoeng. På masterprogrammet i økonomi og administrasjon startet det i høst 91 nye studenter

 • Lametta glitter.
 • Adtv tanzschule illertissen.
 • Akvarium tromsø.
 • Herr der ringe film altersempfehlung.
 • Confex as stavanger.
 • Grove feil kjemi.
 • Ventil til felg.
 • Baka med tahini.
 • Øksnes kommune barnehage.
 • Hvilke farger kan katter se.
 • Lars monsen borreliose.
 • Serbia eu.
 • Cheapest red camera.
 • Hva er universalitetsprinsippet.
 • Wanderfalke geschwindigkeit.
 • Sklerodermie behandlung.
 • Unizink 50 erfahrungsberichte.
 • Ta tempen vuxen.
 • Ørken i asia.
 • Theater magdeburg weihnachtsmärchen 2017.
 • Fisketaco oppskrift.
 • Pyraser open air 2018.
 • Nasonex dosering.
 • Opkøb af brugte brudekjoler.
 • Skatteetaten vigsel.
 • Selena gomez it ain't me.
 • Tanzkurse in döbeln.
 • Adobe photoshop elements 11 zwei bilder zusammenfügen.
 • Næringsinnhold eggehvite.
 • White tiger fakta.
 • Fradeling av hus på gård.
 • Hva er negativt med arbeidsledighet.
 • Kristiansand meter over havet.
 • Uni vechta soziale arbeit.
 • Hobbyplater biltema.
 • Fotos verkaufen erfahrungen.
 • London utesteder aldersgrense.
 • Documenta online shop.
 • Wohnung bad nauheim kaufen.
 • Total eclipse of the heart easy guitar chords.
 • Smirnoff cinnamon gold.