Home

Praktisk norsk 2 pronomen

Kapittel 2 Pronomen. Her finner du oppgaver til kapittel 2 i Praktisk norsk 2 (side 19-24). Kapitlet tar for seg disse emnene: Personlig pronomen; Refleksivt pronomen Hva er Praktisk norsk 2? Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å.

Kapittel 2 Pronomen. Kapittel 3 Verb. Kapittel 4 Helsetninger. Kapittel 5 Verb. Kapittel 6 Preposisjoner. Kapittel 7 Adjektiv. Kapittel 8 Substantiv. Kapittel 9 Pekeord. Kapittel 10 Eiendomsord. Kapittel 11 Substantiv. Kapittel 12 Preposisjoner. Kapittel 13 Substantiv. Kapittel 14 Adverb. Kapittel 15 Mengdeord Flervalg (Praktisk norsk) Flervalg (Med tusen ord) Personer - skriv Dra på plass Lokus: 5 oppgaver På vei: 5 oppgaver Trekk linjer 2 Trekk linjer - spørsmål/svar. Objektsform. Fyll ut lite skjema Skjema + flervalg Trekk linjer (Praktisk norsk) Trekk linjer (Praktisk norsk2) Subjektsform og objektsform. Stor utfyllingsoppgave Liten. Forlagets omtale: Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene.Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å 1.2.2 Hankjønnsord med uregelrett bøying Du kan også velje å nytte dokker i 2. person fleirtal. Dette pronomenet er likt i subjekts- og objektsform: Dokker (subjekt) og det samla norske ordtilfanget er så stort at det er vanskeleg å seie presist kor stort det er Dette er den vanligste formen i muntlig norsk. Sin/si/sitt/sine. Refleksive eiendomspronomen (sin/si/sitt/sine) bruker vi når subjektet i setninga «eier» objektet eller en del av preposisjonsfrasen i samme setning.Hvis subjektet er i tredje person (han/hun/den/det/de) og eier objektet eller en del av preposisjonsfrasen, bruker vi de refleksive eiendomspronomenene sin/si/sitt/sine

Kapittel 2 Pronomen - Praktisk norsk 2 (bokmål

Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for A1 og A2. Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for A2 og B1. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for voksne innvandrer Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet

Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver Personlig pronomen er ord som kan stå i stedet for et substantiv eller navn. For eksempel kan man si han eller ham i stedet for Ola, eller vi i stedet for broren min og jeg. Personlige pronomen i norsk defineres utifra kjønn (genus) og tall (numerus). På norsk har vi tre kjønn, hankjønn, hunkjønn og intetkjønn, og to tall, entall og flertall 2. De ny e sko ene. 3. Disse rar e mennesk ene. Den doble bestemmelsen består i at du må huske å ha adjektivet i bestemt form (gamle, nye, rare), samtidig som du må ha med det påpekende pronomenet (den, de, disse) foran. I tillegg må substantivet være bøyd i bestemt form (mannen, skoene, menneskene). Men man kan også si: 4

Praktisk Norsk 2 - versjon 2: Kapitle

Praktisk Norsk 1 - versjon2. 1 Hvem, hva, hvor? 2 En vanlig dag. 3 Spør og fortell. 4 Hva skal du gjøre? 5 Hjemme. 6 Vær og klær. 7 Familien. 8 Transportmidler. 9 Kropp og helse. 10 Arbeid. Fasit, arbeidsbok. Velkommen til Praktisk norsk 1. Velg tema i menyen til venstre Praktisk norsk 2 kan brukes uavhengig av om man har arbeidet med Praktisk norsk 1. Grammatikken i boka Det er et mål at grammatikken som tas opp i denne boka, skal presenteres så enkelt som mulig Læreverkene Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 består av hver sin arbeidsbok med tilhørende nettsteder. Både bøkene og nettstedet til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år. PERSONLIG PRONOMEN. Norsk Nettskole - Skriv personlig pronomen; CappelenDamm - Personlig pronomen 2; CappelenDamm - Personlig pronomen; Samlaget - Sett inn pronomen 2; ressurssidene.no - Er dette pronomen? INTERAKTIVE SIDER (LITT VANSKELIG) CappelenDamm - Objektsform. Knytt setningene Personlig pronomen subjektform objektform refleksiv form 1.person jeg meg meg 2.person du deg deg 3.person han ham/han seg 3.p..

Praktisk norsk 2 pris. Praktisk norsk 1.Øvingsbok i norsk for A1 og A2.Praktisk norsk 2.Øvingsbok i grammatikk for A2 og B1. Praktisk norsk 1.Øvingsbok i norsk for voksne innvandrer Kjøp Praktisk norsk 2 (2008) fra Bokklubber Praktisk norsk 2 inneholder varierte oppgaver i norsk språkstruktur. Oppgavene har som mål å aktivisere språkbruken på en måte som kan komme til nytte i. Personlige pronomen - Identifisering - TANNLØS-spillkort TANNLØS er et spill som kan spilles alene, med en partner eller i en mindre gruppe. Hver elev har sitt eget brett som de fører poengene sine på Praktisk norsk egner seg som supplement i norskundervisningen, uansett hvilke læremidler man ellers bruker. Boka har egen nettside med interaktive øvelser. Praktisk norsk er i hovedsak laget for kursdeltakere på spor 2, nivå 1 og 2, men den kan også være til nytte for deltakere på spor 1 og spor 3 Praktisk Norsk 1 - versjon2. 1 Hvem, hva, hvor? 2 En vanlig dag. 3 Spør og fortell. 4 Hva skal du gjøre? 5 Hjemme. 6 Vær og klær. 7 Familien. 8 Transportmidler. 9 Kropp og helse. 10 Arbeid. Fasit, arbeidsbok. 3

2.5 Subjektsform eller objektsform? - Praktisk norsk 2 ..

 1. Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene.. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har
 2. Personlige pronomen 69 Refleksivt pronomen 73 Test 75. Kapittel 2. Adjektiv 38 Bøyning av adjektivet 40 Flertall 43 Bestemt form 45 Sammenlikning 49 Test 56. Praktisk norsk 2.
 3. God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3.Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis
 4. Del 1 Ordklasser Pronomen 2 PRONOMEN Pronomen er ord som står i staden for substantiv. Pronomen kan stå i staden for både samnamn og særnamn: Leo les norsk. (substantiv) Han les norsk. (pronomen) Elevane høyrer på læraren. (substantiv) Dei høyrer på henne. (pronomen) Arne snakkar med Carmen, og Carmen snakkar med Arne. (substantiv
 5. ativ. I tillegg til disse rene ordklasseplakatene følger det med fem plakater knyttet til bøying av substantiv
 6. På bokmål er det personlige pronomenet i tredje person flertall de - dem (genitiv deres).Hovedregelen er at de brukes når pronomenet er subjekt i setningen, og at dem brukes når det er objekt eller står som styring til en preposisjon

Oppgavesamling personlige pronomen - Topp norsk

Her finner du flere oppgaver til kapittel 1 i Praktisk norsk 1 (side 7-18). Kapitlet tar for seg disse emnene: Hilse og presentere seg; Byer i Norge; Velg oppgavene i menyen til høyre. Når du har begynt å løse oppgavene, flytter menyen seg ned på siden Pronomen er ord som nyttes i steden for noe, særlig i steden for navn, men også for ting.. Disse tabellene inneholder også eiendomspronomen, selv om de i henhold til nyere grammatikk kalles «possessiver» og ansees for å være en del av ordgruppen «determinativ»

Kapittel 2 Pronomen 2.1 a Hun - Han - De - de - han b Den - Den - Det - De - De Norsk som andrespråk Arbeidsbok 2 b Kristian prøver å konsentrere seg. Han må skynde seg å gjøre flere oppgaver. Snart skal han ha eksamen, og den gruer han seg til 2 Resiprokt pronomen Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 16. Gjør B-setningene om til setninger med «hverandre. Oppgave 2 - Setningskonkurranse. Sitt sammen i grupper på fire. Hvem av dere klarer å lage setninga med flest mulig ulike pronomen? Skriv på et ark eller en PC. Lag fem setninger der du bruker så mange pronomen du klarer fra de ulike kategoriene: Refleksivt pronomen, gjensidig pronomen, spørrepronomen, personlig pronomen og ubestemt. PERSONLIGE PRONOMENER Denne tabellen viser de personlige pronomenene i norsk. Subjekt Objekt Etter preposisjon Refleksivt 1. sg. Jeg meg meg 2. sg. Du deg deg 3. sg. Han ham Hun henne seg Det / den det / den 1. pl. Vi oss oss 2. pl. Dere dere dere 3. pl. De dem seg Vi bruker subjekt-formene når pronomenet er subjekt i setningen

Pronomen. Om pronomen (faktakobling) Hvilket svar er riktig? Pronomen 1 (utfyllingsoppgave) Pronomen 2 (utfyllingsoppgave). Personlige pronomen. Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker og ting. Eksempler på slike ord er jeg, meg, den, henne. De personlige pronomenene er alene om å ha kasusbøying i moderne norsk. De kan enten stå i nominativ (subjektsform) eller i akkusativ (objektsform).I tillegg til tredjepersonspronomenene her finnes kjønnsnøytrale pronomen, men disse regnes. Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and speak. 2. Grammatikk og språkbru REFLEKSIVE PRONOMENER Vi bruker refleksivt pronomen når subjektet og objektet er samme person. Jeg vasker meg. Erik vasker seg. Refleksivt pronomen refererer alltid til subjektet. Martin vasker seg. (= Martin vasker Martin.) Faren vasker ham. (= Martin vasker en annen person) Formene Vi bruker seg i 3. person (han, hun, den, det, de)

PERSONLIG PRONOMEN. Norsk Nettskole - Skriv personlig pronomen; CappelenDamm - Personlig pronomen 2; CappelenDamm - Personlig pronomen; Samlaget - Sett inn pronomen 2; ressurssidene.no - Er dette pronomen? INTERAKTIVE SIDER (LITT VANSKELIG) CappelenDamm - Objektsform. Knytt setningene Tema for nettstedet er norsk som 2. språk og grunnskoleopplæring for voksne. Du finner og øvingsoppgaver som er nyttige for deg som skal opp til ulike norskprøver. Les om de nye prøvene her. Det er nå mulig ta prøver på A1-A2-nivå eller på A2-B1-nivå. NB Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene.Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke kjennskap. Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet

Praktisk norsk 2 - øvingsbok i grammatikk for A2 og B1

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Norsk på 1-2-3 is an introductory course in Norwegian for students and adult immigrants whose native language is not Norwegian. The coursebook contains a Norwegian-English glossary, and the grammatical explanations are in both languages Grammatisk forklaring. 1) Hvis subjektet i setningen eier objektet, må du bruke en form av sin. Hun kjøper is til barna sine. Hun er subjekt, og hun eier barna. 2) Sin kan aldri være en del av subjektet i setningen. Hun og barna hennes kjøper is. Her er eiendomspronomenet en del av subjektet, og derfor er det umulig å bruke sin Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 15.. Skriv inn personlige pronomen i svarene. I det ene svaret er pronomenet subjekt.Bare da kan du bruke subjektsformen. I det andre svaret må du bruke objektsformen.I denne oppgaven (A) er det ingen refleksive former Pronomen er ord som kan erstatte et substantiv i ei setning. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Norsk SF Vg1. Språket som system. Ordklasser. Pronomen. Fagartikkel. Pronomen. Pronomen er greie å ha for å skape et godt språk. Hadde vi ikke hatt dem, hadde vi gjentatt det samme substantivet om og.

Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker og ting I menyen har vi samlet artikler om grammatikk med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på. Finner du likevel ikke svaret du leter etter, kan du prøve lenkene under «Relaterte sider», søke i tidligere svar eller sende oss et spørsmål

Praktisk Norsk 2 - versjon 2: Kapittel 1, Substantiv

Innlegg om pronomen skrevet av introip2. Tema: transport i nærmiljøet, enkle trafikkregler, spesielle transportmidler, lese tabelle Praktisk norsk 2 : øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere Navn: Mac Donald, Kirsti Holmøy, Tove Sparvath (ill) Utgave: Bokmål[utg.] Publisert: Oslo : Cappelen, 2008 Omfang: 159 s. ill. 30 cm Alternative tittel: Praktisk norsk to Overordnet post: Norbok. Praktisk norsk 2 inneholder varierte oppgaver i norsk språkstruktur. Oppgavene har som mål å aktivisere språkbruken på en måte som kan komme til nytte i dagliglivet. Mange oppgaver er knyttet til praktiske situasjoner, og det oppfordres til mye muntlig aktivitet i klassen Praktisk norsk 2; øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere . ISBN 9788202403256, 2013, Kirsti Mac Donald, Tove Holmøy . Fra 411,-Kjøp Selg. Ganske enkelt norsk 2 for voksne innvandrere . ISBN 9788202242572, 2017. Ny i Norge. Velkommen til Ny i Norge gratis nettressurs! I menyen til venstre finner du oppgaver til hvert av de 20 leksjonene i boka. Du finner mer informasjon om Ny i Norge og de andre nettressursene på Fagbokforlagets nettsider

Språkråde

I dag ser vi nemlig at flere nyere pronomen (ny-pronomen), som zie, ze, xe og ey (uttalt zay, zi, ze og ey), også brukes som kjønnsnøytrale personlige pronomen i engelsk. De har riktignok både en kortere fartstid og er langt mindre utbredt i det engelske språket enn they , men de forekommer alle i både populærkultur, akademiske publiseringer og avisartikler Perfektum på norsk, men ikke på spansk Når man på spansk ønsker å uttrykke at noe har pågått en tid og fremdeles pågår, bruker man ikke perfektum slik som på norsk. Dette kan uttrykkes på flere måter

Grammatikk - NTN

Norsk Pronomen . noen. En uspesifisert person Har noen sett mobilen min? En hvilken som helst person Noen må gjøre noe med det der! Et uspesifisert kvantum av Har du noen kroner til overs? Et betydelig kvantum av Den bilen har nok gått noen mil! Andre former . nokon (nynorsk) Etymolog For elev. Aktiviteter; Grammatikk; Lytt til kapittelet; Grammatikk. Refleksive ver Praktisk norsk 2: øvingsbok i grammatikk for voksne innvandrere; Språk: Språk: Norsk (Bokmål) Hylleplassering: Grammatikk; Klassifikasjon: 439.82824; Emne: Norsk som andrespråk; fremmedspråklige; Undervisningsmateriell; grammatikk; År: 2008; Noter: Boken er laget for kursdeltakere på spor 2 og 3, nivå A2 og B1. Bak i boken er det fasit.

17.jan.2017 - Praktisk Norsk 2 - versjon 2: Kapittel 1, Substanti Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene.Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Her finn du fleire oppgåver til kapittel 1 i Praktisk norsk 1 (side 7-18). Kapitlet tek for seg desse emna: Helse og presentere seg; Byar i Noreg; Vel oppgåvene i menyen til høgre. Når du har begynt å løyse oppgåvene, flyttar menyen seg ned på sida De personlige pronomen EN og Y En og y kalles pronominaladverb, og de står i stedet for et uttrykk som inneholder de eller à eller stedsadverbial, tall eller mengde. På norsk finnes ikke dette

Kapittel 9 PekeordKapittel 5 Verb

Praktisk Norsk

 1. «Praktisk norsk 2» egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke kjennskap til grammatikk fra før, men må kunne noe norsk
 2. Kjøp Praktisk norsk 2 (2008) fra Norske serier Praktisk norsk 2 inneholder varierte oppgaver i norsk språkstruktur. Oppgavene har som mål å aktivisere språkbruken på en måte som kan komme til nytte i dagliglivet. Mange oppgaver er knyttet til praktiske situasjoner, og det oppfordres til mye muntlig aktivitet i klassen
 3. Praktisk norsk 2 gir en innføring i elementær norsk språkstruktur. Boken har varierte oppgaver og enkle regler og forklaringer. Abonner på Kompetanse Norges nyhetsbrev. Skriv inn e-post for abonnent/avbestilling Velg eller fjern områder du vil abonnere på:: Norsk og.
 4. Praktisk norsk 2 : øvingsbok i grammatikk for A2 og B1 Kirsti Mac Donald. Bok.

pronomen - Store norske leksiko

 1. pronomen n (definite singular pronomenet, indefinite plural pronomen or pronomener, definite plural pronomena or pronomenene) a pronoun; Derived terms . spørrepronomen; References pronomen in The Bokmål Dictionary
 2. A: Pronomen Entall Subjektsform Objektsform Refleksivt pronomen 1. person jeg meg meg 2. person du deg deg 3. person han, hun, den, det han, henne, den, det seg Flertall 1. person vi oss oss 2. person dere dere dere 3. person de dem seg B: Refleksivt pronomen. Skriv på nytt! Jeg vasker meg
 3. God i Norsk. CALST. Norsk grammatikk. Oppgaver til God i norsk. Praktisk norsk 1. Praktisk norsk 2. Norsk Nå - oppgaver . Ny i Norge - oppgaver. På Vei - oppgaver. Grammatikk fra universitetet. Ordklasser - grammatikk. Grammatikkurs fra VOX. På morsmål. Øve til prøve. Ekstra oppgaver. Virksomhet/ område
Norsk Grammatikk Sjekker - norsk 2020Ordklasser - plakater & støttekortAdjektiv

Pronomen Personlig pronomen Personlig pronomen Personlig pronomen Possessiver (eiendomsord) hans, hennes, deres Sett inn riktig eiendomsord sin, si, sitt, sine Sett inn riktig eiendomsord Sin min, mi, mitt, mine din, di, ditt, dine vår, vårt, våre Substantivform Hans/hennes eller sin, si, sitt? Se på nett-TV Én av 17 grammatikkfilmer til læreverket På vei. Øvrige filmer finnes i På vei Digital elevnettsted. På vei er et læreverk for innvandrere som skal lære nors.. Norsk tiltale har vært igjennom Eksellense blitt noe nær kulturhistoriske kuriositeter som bare ytterst sjelden vil være aktuelle for det moderne praktiske livs i skjemaet for de personlige pronomener (se 8.1.2). Unntaksvis anvendes en egen hunkjønnsform som ellers er fremmed for riksmålets genussystem, nemlig når.

 • Casa mila barcelona.
 • Mango sorbet oppskrift.
 • Griechische dichter und denker.
 • N'djamena flughafen.
 • Jasmin aladdin kostüm kinder.
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven bergen.
 • Tanzschule münster discofox.
 • Basketball leonding.
 • World of tanks taktik.
 • Singles kulmbach.
 • Tidsforskjell las vegas.
 • Hva er det sikreste prevensjonsmiddelet.
 • Hallhuber kleider 2018.
 • Sugru butikk.
 • Flight park as gardermoen.
 • Bjarne melgaard hus.
 • Michael bisping vs george st pierre.
 • Fiolett jordløper.
 • Motoverføringsreaksjoner.
 • Fotturer 2018.
 • Nerf nitro toys r us.
 • Batman beyond characters.
 • Remax immobilien tessin.
 • På tro og are buddhismen.
 • Paraidrett.
 • Flohmarkttermine baden württemberg 2017.
 • Bensinpriser app.
 • Diabetes test hos lege.
 • Utlagt tarm kosthold.
 • Betaling itunes.
 • Abendmarkt bad oeynhausen.
 • Samisk joik tekst.
 • Hd movies elle 2016.
 • Bka fahndungen.
 • Dhl tollgebyr.
 • Mrsa test vor op.
 • Frischer spinat riecht komisch.
 • Buskerudavis.
 • Likegyldighet engelsk.
 • Elektrisk.
 • Så karse.