Home

Kunnskapsprøven i alkoholloven bergen

Trygt å booke · Gratis avbestilling · Vi snakker ditt språ

 1. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Dette bør avtales på forhånd ved å sende epost til skjenkesaker@bergen.kommune.no. Utstedelse av prøvebevi
 2. Kunnskapsprøven avholdes som elektronisk prøve på serveringsproven.no. Det er VINN som har tjenestekonsesjon for Kunnskapsprøven i alkoholloven. Alt av spørsmål rundt portalen, brukernavn og passord, feil og driftsmeldinger kan rettes til VINN på e-post: post@vinn.no eller på telefon 76 96 72 00
 3. 5020 Bergen. Søknadsbehandling. Når søknaden er mottatt, Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, og Etablererprøven. Begge personene må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle kravene i alkoholloven og serveringsloven
 4. Alkohol Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud
 5. Dager for kunnskapsprøve alkohol og kunnskapsprøve servering i 2020. Prøven for servering starter klokken 09:00, frammøte senest kl 08:55. Kunnskapsprøven alkohol starter klokken 11:00, frammøte senest kl 10:55. Prøvene foregår i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO), Vaglemoen 91, 4323 SANDNES. Vegbeskrivelse. Prøvedatoer 202
 6. For hver salgsbevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder og begge disse skal ha bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling. Her får du kjøpt materiell som vil hjelpe deg i forberedelsen til å ta prøven hos kommunen. Kunnskapsprøven - salgsbevilling
 7. Åpne alkoholloven for salg START SALGSBEVILLING PRØVE . Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på

Kunnskapsprøven - salgsbevilling. For å få salgsbevilling kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling. Se våre produkter her! Pakketilbudene våre Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Vi har satt sammen en omfattende klargjørings test som vil hjelpe deg med å klargjøre deg til prøven hos næringsetaten Kilde: Sosial og Helsedirektoratet og Alkoholloven. Last ned appen vår. Del på facebook Følg på Instagram Si ifra om feil i artikkelen. Mer om. økonomi test deg selv. lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter Kunnskapsprøven om alkoholloven er en elektronisk flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Man får 60 minutter til besvarelse av prøven. Ingen hjelpemidler tillatt, annet enn ordbøker hvis man trenger det. Det er 30 spørsmål, og du må ha minst 24 riktige svar for å ha bestått Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan rettes mot kommunen. 0 Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), endret ved lov 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg

Alkoholloven setter de ytre rammene for bevillingssystemet. Kommunene gir bevilling til salgs- og skjenkesteder, og har ansvar for den løpende forvaltningen av alkoholloven. Salgs- og skjenkebevillingene er knyttet til 3 grupper av alkoholholdig drikke: Alkoholgruppe 1 omfatter øl, cider og rusbrus med alkoholinnhold opp til 4,7 % Du kan avlegge kunnskapsprøven i alkoholloven elektronisk ved Horten kommunale voksenopplæring. Hvem må avlegge kunnskapsprøven? Er du styrer eller stedfortreder i en virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling, eller er kontrollør som skal utføre salgs- og skjenkekontroll, så må du ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i henhold til denne Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven kan du kjøpe på vinn.no. Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta. Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon. Det er ikke mulig å ta både etablererprøven og kunnskapsprøven samtidig Kunnskapsprøve alkohol serveringsbevilling Dersom du skal ta kunnskapsprøven i skjenkebevilling hos næringsetaten kan du gjøre deg klar til testen her. Det er tre ulike kunnskapsprøver

Etablererprøven og kunnskapsprøven i alkoholloven gjennomføres på faste datoer i Hamar rådhus. Hamar kommune har plass til begrenset antall deltakere på hver prøvedato på grunn av koronasituasjonen. Ved gjennomføring av prøvene følger vi de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Det koste Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Prøven avlegges elektronisk. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på Pensum: Kunnskapsprøven - skjenkebevilling; Pensum: Kunnskapsprøven - salgsbevilling; Låne lærebok. Ved Lindesnesbibliotekene kan du bestille lån av læreboka Læremateriell - kunnskapsprøven i alkoholloven : Skjenke- og salgsbevilling Kunnskapsprøven om alkoholloven er en elektronisk flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Det er 30 spørsmål og du må ha minst 24 riktige svar for å ha bestått. Du får 60 minutter til å svare på prøven

Bergen kommune - Kunnskapsprøven - Alkoholloven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-6 annet ledd, siste punktum kan det gjøres unntak fra plikten etter første ledd når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse. 0: Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 690 (i kraft 1 juli 2009), 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012) Kunnskapsprøven i alkoholloven Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven 3: Vedkommende må ha fylt 20 år og ha bestått kunnskapsprøven (fra 1.7.1999). 4: De må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som.

Kunnskapsprøve - Alkoholloven. For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikke her for informasjon. Beskrivelse. Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve Kunnskapsprøven - Alkoholloven Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven. Du må gjøre bestille tid i forkant for å avlegge prøve Bergen City Sightseeing On A Spectacular Hurtigruten Voyage

Kunnskapsprøve i alkoholloven - Helsedirektorate

 1. utter til å besvare prøven. Avlegger du prøven på papir, får du i tillegg 10
 2. Kunnskapsprøven - alkoholloven. Alle virksomheter som søker om skjenkebevilling må utnevne en styrer og en stedfortreder som må bestå en kunnskapsprøve om alkoholloven. Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven
 3. Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkevirksomhet . Man får tilgang i 7 dager fra innloggingsdato og kan gjennomføre ubegrenset med testprøver i denne perioden. Ved kjøp får brukeren tilsendt e-post med detaljene rundt innlogging på portalen. Priser. Læremateriell til etablererprøven eller kunnskapsprøven koster kr. 400,- per stk.
 4. utter til å svare på alle spørsmål, og må besvare 24 av 30 spørsmål riktig for å bestå prøven

Bergen kommune - Skjenkebevilling for alkoho

Tjenester a-å. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Kunnskapsprøven - alkoholloven Generelt. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven

Boken Kunnskapsprøven i alkoholloven inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Læreboken og testmateriell kan kjøpes hos VINN. Hva koster det? Det koster 400 kroner. Avgiften betales på Servicetorget på rådhuset før man tar prøven. Hvor tar du. Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven. Pris. Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,- Kunnskapsprøven i alkoholloven Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding o Skal du drive et skjenkested må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år. Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at styrer og stedfortreder har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften kapittel 1,2,4,5,6,9,10,11 og 14

Kunnskapsprøven. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven. Prøven består av 30 spørsmål om reglene i alkoholloven. Det er også mulig å ta kunnskapsprøven for kontrollører i Bærum kommune. Det er ikke nødvendig å arbeide som kontrollør i Bærum selv om prøven er tatt her Kunnskapsprøven i alkoholloven er en offentlig prøve. Ved bestått kunnskapsprøve utsteder kommunen bevis på dette. Prøven skjer i form av flervalgsprøve som er forskjellig for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Det avsettes 45 minutter til besvarelse av prøven. Skulle det være spesielle behov for noe lengre tid, skal dett

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Læremateriell. Læremateriell til kunnskapsprøven i alkoholloven, VINNs nettbutikk Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i kommunens lokaler. Prøven består av 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av spørsmålene. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven

 • Giftschlangen händler.
 • Tunballen skole lekseplan.
 • Holdningskampanje film.
 • Kultur kennenlernen französisch.
 • Hvordan bygge jordkjeller.
 • Aller bøying.
 • Liste over europas største elver.
 • Utleielokaler kongsberg.
 • Signifikant 1%.
 • Lær å gå leke.
 • Baneheia dom tingrett.
 • Loretto kirche messe.
 • Topro elektronikk as.
 • Skånevik bluesfestival 2008.
 • Red astaire e liquid.
 • Kjøpe makroner på nett.
 • Hessentag korbach 2018 bands.
 • Badminton weinheim.
 • Kabelskotang uisolert.
 • Kjøpe kopper.
 • Geduldig warten rätsel.
 • Fin du monde 2018 nasa.
 • Haiti utvandring.
 • Gausdal landhandleri åpningstider.
 • Möbel boss oranienburg.
 • Utleielokaler kongsberg.
 • Franske fristelser trondheim.
 • Hobbyplater biltema.
 • Du vet vem du är vaiana.
 • Aker sykehus kart.
 • Declaracion sucesoral seniat 2017.
 • Snitt for å komme inn på politihøgskolen.
 • Prunkløst kryssord.
 • Ribnitz damgarten pension.
 • Thomas gibson sparket.
 • Ns miljø.
 • Greifswald aktivitäten.
 • F groden macht spaß 2018.
 • Gruta de lourdes.
 • Spenning.
 • Swedoor dwg.