Home

Litteraturliste nettsider

Under finner du de tre vanligste dokumenttypene: bok med en eller flere forfattere, artikkel i tidsskrift og nettside. En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal (APA 6th): Etternavn, Initial. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Slik refererer du til kildene dine Når du skal skrive innleveringsoppgaver på skolen er det et krav at du viser til kildene du har hentet informasjonen din fra. Dette gjøres normalt ved å sette opp en litteraturliste, også kalt referanseliste eller bibliografi, på en egen side helt til slutt på oppgaven din. Et godt arbeid Fortsett å lese Hvordan sette opp litteraturliste

Nettsider uten forfatter hvor artikkelen er en del av et større nettsted oppgis navnet til nettstedet/organisasjonen som forfatter. Dersom nettsiden er ikke har oppgitt forfatter eller ansvarlig organisasjon, skal referansen i teksten oppgi noen ord av tittelen på siden for å vise leseren hvor den kan finnes i litteraturlisten Hentet dato (lesedato) er kun nødvendig hvis innholdet på nettsiden blir hyppig endret og nettsiden ikke blir arkivert. Oppgi i så fall lesedato slik: Hentet 20. mai 2018 fra https://... I referanselista Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober) Bruk av parenteser i teksten og alfabetisk litteraturliste, kalles for Harvard-systemet. Innenfor dette systemet finnes det mange stilarter. De varierer med tanke på tegnsetting og andre stiltrekk. Vi har benyttet APA-stilen her, og laget en veiledning bygget på boka: American Psychological Association. (2010) nettsiden du brukte er søkbar derfra, eller; URLen kan endres over tid, eller; det er en artikkel i en betalingsdatabase (i så fall oppgir du tidsskriftets hjemmeside) Dersom du ønsker å vise til et helt nettsted, men ikke en spesifikk nettside derfra, er det nok å legge inn URL-en til nettstedet i teksten din. Eksempel Nettside Struktur/mal Forfatter (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato). I referanselista Stabell, C. (2018) Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen..

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Referanseliste (Litteraturliste) # En referanseliste er det samme som en litteraturliste. Det er en liste over alle kilder du har referert til i oppgaven din. I APA-stilen, Harvard-stilen og Chicago-stilen skriver du referanselisten alfabetisk etter etternavn, og deretter synkende etter årstal Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE Når en bruker kilder, er det ikke tilstrekkelig bare å sette opp en litteraturliste bakerst i oppgaven. Kildene skal knyttes til teksten og oppgis underveis, for å vise hva en bygger på i bestemte deler av arbeidet. For å gjøre teksten så lettlest og flytende som mulig, settes kort

Kildeoversikt: litteraturlister/referanselister

Litteraturliste og kildehenvisninger Når du skriver oppgaver forventes det at du viser til kilder i teksten din. God kildebruk viser at du har oversikt over fagstoffet, og bidrar til å underbygge argumentasjonen på en overbevisende måte Om hvordan du lager og fletter inn kildehenvisninger i en fagtekst. Uansett om du siterer eller parafraserer, må du oppgi kildene dine. Ulike fag har ulike tradisjoner, og derfor fins det flere systemer eller stiler for kildehenvisning. I Harvard-stilen og APA-stilen legger du for eksempel inn referansene fortløpende i teksten. I Chicago-stilen bruker du derimot fotnoter som du legger inn. Litteraturliste. En guide til hvordan du skriver referanseliste i APA-stil, får du på NTNUs side for litteratursøk og oppgaveskriving, NTNU VIKO. Laget av NTNU Universitetsbiblioteket. På siden får du også tips til å skrive prosjekt- eller semesteroppgave, og hvordan du finner nettsider som er relevante. Særtilfelle Litteraturlistene i Store norske leksikon skal gi leserne tips til relevant litteratur om temaet. I tillegg kan man her legge inn nødvendige referanser til kilder brukt i teksten. Litteraturlistene kan innholde alle typer publikasjoner; bøker, tidsskrifter, nettsider med mer. Dersom publikasjonen er tilgjengelig på nett skal den lenkes til

APA 6th - Kildekompasse

På grunn av smittesituasjonen i samfunnet og myndighetenes anbefalinger blir IT-servicedesk stengt for fysisk oppmøte fra og med mandag 9. november. Hjelp via e-post it-hjelp@uis.no og telefon 51833000 vil fungere som vanlig. Vi vil hele tiden følge situasjonen og vurdere åpning igjen så snart det er forsvarlig Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac. Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver. Programmet hjelper deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt Hjem Student Bacheloroppgave Barcheloroppgavens kilder og litteraturliste. Barcheloroppgavens kilder og litteraturliste. Av. Kjetil Sander-24/09/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år

Nettside, blog, wiki.. 14 Nettside (generelt bibliografi eller litteraturliste) på slutten av dokumentet. En referanse for et dokument inneholder opplysninger om forfatter, utgivelsesår,. Les denne saken på UiOs nettsider. Juridisk nettviser Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.. Eur-Lex EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.. HUDOC Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Norges traktater Informasjon om traktater Norge er part i

Hvordan sette opp litteraturliste - Studieweb

Opprinnelig versjon, 2014: Unni Knutsen (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Omarbeidet versjon, 2018, APA-prosjektgruppen: Ellen Nierenberg (prosjektleder, Høgskolen i Innlandet Nettsiden har hatt tydelig appell, og på kort tid har den spredt seg som ild i tørt gress. Siden ble lansert mandag 25. november, og to dager senere har mer enn 1400 personer allerede vært inne og laget litteraturlister. I tillegg har enda flere vært inne for å ta en kikk

APA 6th Søk & Skri

 1. EndNote - Manuell registrering Høgskolen i Oslo og Akershus 3. KAPITTEL I REDIGERT BOK Formatert sitering (Word) (Mørch, 2010) Litteraturliste (Word
 2. litteraturliste. Det kan hende du må kombinere ulike eksempler for å finne en løsning. Den som trenger mer utfyllende informasjon om henvisning i tekst, oppsett av litteratur- eller referanseliste og generelt om regler for layout i faglig arbeid henvises til: American Psychological Association. (2010)
 3. Husk at alle blogginnlegg skal inneholde kildereferanser. Hver gang dere direkte/indirekte siterer noen skal det kildeføres. Vi krever også at dere legger ved en litteraturliste i slutten av innleggene deres. Standard for oppgaveskriving i historie sier at dere skal kildeføre med fotnoter - dette blir derimot noe vanskelig når dere skal skrive i bloggformat
 4. Sitering i teksten (Anskaffelsesforskriften, 2016) Litteraturliste: Anskaffelsesforskriften. (2016). Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974
 5. Litteraturliste: Kommentar til Tittel art. nr. i Database hentet dato. Eksempel: Kommentar til TEUF art. 56-62, i EU-Karnov nettversjon hentet 22.03.2017. Nettside. For elektroniske bøker og tidsskriftartikler, se under bøker og artikler. Les om når du trenger å bruke fullstendige nettadresser

I litteraturliste: Journalistens etternav, fornavn, FN hardt ut mot begge parter i Kongo, Aftenposten, 25.11.08. vi refererer grundig og har med datoen for når vi leste artikkelen i referansen vår. Å skrive en henvisning til en nettside er ganske lett. Du må først finne ut hvem som har skrevet teksten du refererer til,. Nettside, blog, wiki.. 14 Nettside (generelt bibliografi eller litteraturliste) på slutten av dokumentet. En referanse for et dokument inneholder opplysninger om forfatter, utgivelsesår,. Nettsiden er basert på en enkel søkemotor som finner den nødvendige informasjonen om kildene man har brukt i en oppgave, og til slutt genererer en fullstendig litteraturliste for deg. - Du kan enten søke på forfatter, ISBN-nummer eller tittel på en bok, eller nettsider, og så kommer resultatene i alfabetisk rekkefølge 10. Litteraturliste. Bae, B. Gjensidige inkluderingsprosesser - muligheter i dagligdags samspill i barnehager. I Korsvold, T. (red) (2011) Barndom Barnehage Inkludering, s. 104-129. Bergen: Fagbokforlaget. Bae, B. (2009) Å se barn som subjekter - noen konsekvenser for oppvekstarbeid Bruk denne metoden også når du oppgir kilder som film, video og nettsider. Kildelisten bakerst Helt til slutt i teksten skal du sette inn en kildeliste der alle opplysninger om forfatter, årstall, tittel, link (og ev. dato lastet ned) er med. Denne listen skal føres opp alfabetisk etter forfatterens etternavn

Litteraturliste Bøker: Andreassen, Thor og Frank Fosse 2009. Dataelektronikk for videregående opplæring. Nesbru, Forlaget Vett & Viten. Fosse, Frank 2008. Kommunikasjon for videregående opplæring. Nesbru, Forlaget Vett & Viten. Hallestinsen, Øyvind og Bjørn Klefstad, Olav Skundberg 2008. Innføring i datakommunikasjon LITTERATURLISTE Helseadministrasjon og Pas. IKT systemer 2020-2022 Tittel Forfatter ISBN/ Lenker Emne 1: Felles innholdsdel Fag, etikk og kommunikasjon. S 15-233. 3 utgave, 1. opplag Cappelen Damm As 2019 Grasaas K.K, Sjursen M og Stordalen Jørn 9788202616625 Psykologi og sosiologi 2.utgave s. 11-209

Norsk 8-10 Læreverket Kontekst kommer nå i en helt ny utgave tilpasset ny læreplan i faget. Her kan du lese om hva som er nytt, du kan titte i bøkene og du får se hvordan du kan bruke Kontekst i din norskundervisning Litteraturliste heter bibliography. Begge deler kan benyttes som overskrift på listen over referanser du har benyttet. toao. Upassende? Svar. Klikk for å gå tilbake til toppen VG Nett har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Sentralbord VG: 22 00 00 00

Litteraturliste. Pensumet svarar til om lag 1000 sider av normal vanskegrad. Episke og dramatiske tekstar har låg vekting. Instituttet fastset pensumet. Emneevaluering . Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emneansvarleg. Programstyret for nordisk Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere Nettside uten årstall, hvordan referere i tekst og litteraturliste? Presidentvalget 2020: Hvem vinner? Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Hvordan skal jeg referere i teksten og litteraturlisten når jeg ikke finner noe å årstall på nettsiden/artikkelen?. Kildebruk Du må referere til kildene du bruker. Normalt er det snakk om fagbøker og tidsskriftartikler, men også når du benytter deg av kilder som aviser, nettsider, fjernsynsprogram, forelesninger, offentlige dokumenter, brosjyrer, tidligere masteroppgaver osv. skal du oppgi kilden Hjemmeeksamener høstsemesteret 2020. Høstsemesteret 2020 arrangeres det mange korte hjemmeeksamener (2- 6 timer). Vi gjør oppmerksom på at de samme reglene for sitat- og kildebruk gjelder for disse som for lengre eksamener (semesteroppgaver o.l.).. På eksamener med varighet på seks timer eller mindre, er det ikke påkrevd med litteraturliste

Både dokumenter for nedlasting og pekere til nettsider kan skjule seg bak lenken Hent litteraturliste. Digital litteraturliste. UiB kjøper mye digital litteratur, og en del pensumlitteratur inngår i dette. I tillegg er en del litteratur digitalt tilgjengelig fordi andre. Om du har for eksempel en nettside med flere forfattere, finnes det ikke eksempler på dette i kildekompasset. Da må du se på og kombinere forslagene fra både Nettside og for eksempel Artikkel med to forfattere. Forfatter og forfattere. Litteraturliste versus Referanseliste NETTSIDER De nasjonale forskningsetiske komiteene: www.etikkom.no Framtiden i våre hender: www.framtiden.no Kulturrådet: www.kulturradet.no Norsk ICOM: www. Hvordan bruke referanseverktøyet i Word til å lage kildeliste og vise til kildene i teksten ved hjelp av parenteser - når kilden din er fra internett. Her ha.. Fotnoter på nettsider (HTML) Dersom du skal bruke fotnoter på nettsider, setter du kodene <sup></sup> rundt det du vil ha i hevet skrift (i HTML-koden). Les mer om heving og senking av skrift. I artikler på nettet plasseres ofte fotnotene på en egen side. Les mer om fotnoter

Svar: året nettsiden sist ble oppdatert. - Hva skal være tittel på nettsiden? Svar: som regel det samme som overskrifta på nettsiden. (Du kan evt. holde musepeker over fanen i nettleseren - der kan du få tips til hva de som har skrevet/publisert artikkelen mener er tittelen på nettsiden). - Hva med nettsider som ikke finnes mer Litteraturliste Kapittelet om jøder. Banik, Vibeke Kieding og Irene Levin: Jødisk liv i etterkrigstiden. Integrering og egenart, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 181-196. Bruland, Bjarte: Det norske Holocaust: forsøket på å tilintetgjøre de.

Studentene får tilgang til litteraturliste fra ruten som heter Litteraturliste og fra fillageret til emnet i Mi side. I tillegg blir litteraturlistene også tilgjengelig på UiBs nettsider. Du kan oppdatere/endre litteraturlisten i fillageret, eller gå via Admin-siden og velg Gå til litteraturliste Referanseliste (litteraturliste) * Se Hvordan skrive oppgave / referanseteknikk. Eventuelt vedlegg. Hvert vedlegg nummereres: Vedlegg 1, Vedlegg 2, osv. Vedlegg som har flere sider skal sidenummereres (pagineres) - hvert vedlegg begynner med side 1. HUSK å paginere oppgaven, sett inn sidetall fra og med ark 2 Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Tunsberg Medisinske Skole

museumogsamfunn.no MUSEENES SAMFUNNSROLLE Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om menneske Når du skriver en oppgave er gode kildehevisninger til nettsider, tidsskrift og bøker du har brukt viktig. APA er stilen for kildehenvisning som er blitt bestemt at skal bli brukt her på F21. APA - kan brukes i alle fag som norsk, historie, naturfag, entrepenørskap osv. APA står for American Psychological Association (APA), 6 utg Studielivet byr ikke bare på glede, trygghet og god helse. For mange kan livet som student tidvis være ganske krevende. Da kan Studenter spør gi litt hjelp på veien.. Les mer om Studenter spør

EndNote er markedets mest populære referansehåndteringsverktøy og benyttes i dag av over en million forskere, bibliotekarer, lærere og studenter over hele verden. Få kontroll på dine referanser og litteraturlister. Ta kontakt i dag for mer info, priser og demonstrasjon Les denne saken på UiOs nettsider. Hovednavigasjon (hopp) Hovedinnholdet (hopp) Temanavigasjon (hopp) Kontaktinformasjon (hopp) Forsiden UiO Det medisinske fakultet Institutt for klinisk medisin Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. UiO UiO.

Om henvisninger Ui

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre. Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning Lære å skrive opp kildene i en korrekt litteraturliste. Lære å bruke referanseverktøyet i Word. - Alle former for tekst (både fysisk og digital) som brukes for å skrive om et - Nettside: - I tillegg til informasjonen ovenfor oppgi også hvor du hentet kilden fra, lesedatoen og nettadressen Eksempel Spar tid når du skal sortere lister og data i Word. Med denne funksjonen kan du enkelt sorterer tekst, tall eller dato alfabetisk i Word på kort tid Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag Dette er ikke en offisiell retningslinje for Wikipedia, men et forslag. Se Wikipedia:Bruk av kilder2 for et annet forslag.. Bruk av kilder er en anbefaling om hvordan kilder bør brukes på Wikipedia. Det er ikke en retningslinje, da det ikke har vært mulig å oppnå enighet om hvordan og hvorfor kilder brukes

Eksempelsamling APA 6th norsk Ui

Harvard-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Laste Digital litteraturliste i et nytt vindu Dette verktøyet ble suksessfullt lastet i et nytt nettleservindu. Last siden på nytt for å få tilgang til verktøyet igjen En litteraturliste begynner alltid på en ny side. Når du skriver en litteraturliste i APA-stil er det viktig å huske på å ordne listen alfabetisk. Her er reglene for hvordan du fører opp de ulike dokumentene i litteraturlisten Litteraturliste. I litteraturlisten bakerst i teksten, som altså inneholder mer informasjon om hver av kildene du har brukt i teksten, bør du ha med forfatternavnene igjen, gjerne her også med forbokstav, samt utgivelsesår og full tittel på kilden. Er kilden en bok, er det vanlig også å ta med forlaget som står bak utgivelsen

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Holder på med litteraturliste til hjemmeeksamen ved høgskolen. Litt usikker på hvilket årstall jeg skal skrive på litteraturlisten (og forståvidt også inne i teksten for det blir jo det samme årstallet). Hvis det i boken står: Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave 1997, 9. opplag 2007 Hva skal.. Redaksjonen anbefaler at man lenker til denne siden fremfor å kopiere filene over på egne nettsider. Manualen og de to EndNote-stilene oppdateres årlig, med oppdateringsdato 1. juli. Om redaksjonen. Redaksjonen for norsk APA-stil består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt I femte del er det en oversikt over relevante nettsider, litteraturliste og oversikt forkortelser og ord som brukes i barnevernet. Til slutt maler for søknad til barneverntjenesten. 5 Med unntak av del III presenteres det i hvert kapittel: • Faktabeskrivelse Litteraturliste og referencer En guide til korrekt referencehåndtering efter APA-standarden, 6. udg. American Psychological Association har udformet en international anerkendt referencestandard, som indeholder konkrete reg-ler for, hvordan du i din tekst henviser til kilder, og hvordan du udformer din litteraturliste

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

Skrive og referere - Biblioteket USN

Kildekompasset - Kildekompasse

Litteraturliste. Studentane må lesa kring 600 sider kjernelitteratur og kring 600 sider valt litteratur («anbefalt litteratur») for å oppnå læringsutbyte (litteraturliste vil vera klar innan 01.06/01.01. for det komande semesteret) Litteraturliste; Eksterne lenker: .. Snåsa Næringsforum eier og er ansvarlig for innholdet på Snåsaportalen Kontakt Snåsa Næringsforum på epost [email protected] Eller besøk og kontakt oss på vår Facebookside. Kontakt oss her. Bygget på Wordpress av. Kilder og Litteratur. Naviger til Hovedside. Litteraturliste. Bergens Historiske Forenings Skrifter, Bergens Historiske Forenings Skrifter, Bergen.Nettside: BHF hjemmeside Bruns, Friedrich (1900): Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik, Berlin Den norske historiske forening, Historisk tidsskrift, Oslo.Nettside: H.T på HIFOs hjemmeside Det Hanseatiske Museum og Schøstuene, Hanseatisk. Generelt om litteraturlista: Litteraturlista ordnes alfabetisk. Har du flere innførsler på samme forfatter ordnes de etter publiseringsår, med eldste først Litteraturliste 1952 Enkelte teknisk-økonomiske forhold ved jordhus, av Hans Granum og Jan Frydenlund (i særtrykk nr. 6, Teknisk Ugeblad) 1952 Lerhuse. Stampede og soltørrede, av Sven Risom 1962 Beqwäma och oförbrännliga hus av jord eller lera, av Gustaf Trotzig 1965 Om hovedbygningen på Skinnarbøl i Kongsvinger, av Eivind Lillevol

På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd Disse reglene for sitering tar utgangspunkt i APA-stilen. Dette er en forfatter-årstall-stil, dvs. at i dette systemet refereres det til referansene med forfatterens etternavn + årstall, i klammer (parentes) Litteraturliste nevnes også. I de tre rapportene våre informanter leverer, er det henvist til kilder. I to av dem er kildene oppført i litteraturliste, i den tredje forekommer det bare litteraturhenvisninger i sjølve teksten Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider Litteraturliste: Harvard standard. Regler for utforming av en litteraturliste: *Bøker. Etternavn, Initial. (År) Tittel på boka i kursiv. Sted:Forlag. En forfatter. Dalen, O. (2009) Effektiv nettskriving. Oslo: Cappelen Damm. To forfattere. Her skrives det begge forfattere med etternavnet først og etterfulgt med initial (fornavnet første.

Sauehelsenett

Litteraturliste og kildehenvisninger - Biblioteket US

NLA består av en vitenskapelig høgskole og en lærerhøgskole. Informasjon om høgskolene og studietilbudene Litteraturliste Alle kilder som blir brukt til eksamen, direkte eller indirekte, skal skrives opp i litteraturlisten slik at læreren og sensor lett kan finne dem. En kilde i litteraturlisten skal inneholde følgende opplysninger

Kildehenvisning | F21informasjonskompetanseFryktløs kunnskap - Universitetet i Oslo

Mitt Dashbord; Nettbasert undervisning; Modular; DEL 2: Mitt UiB; Ekstern nettsid Anatole France var en fransk forfatter. Han var påvirket av antikkens og opplysningstidens filosofi, en skeptiker i Voltaires og Ernest Renans ånd og en klar stilist med utstrakt viten. I 1921 ble han tildelt Nobelprisen i litteratur. 6. Skriv en detaljert litteraturliste. Til sist i oppgaven skal det stå en detaljert litteraturliste. Her viser du i alfabetisk rekkefølge hvilke kilder oppgaven er basert på. Nedenfor finner du eksempler fra Harvard-stilen. Bøker: Etternavn, Initial(er) (År) Tittel på bok i kursiv. Utgave - hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver Eksempel 2: informasjon fra nettside (se også: 5.5 Kilder fra Internett) [Forklaring: Ordinære nettsider som f.eks. en bedrifts hjemmeside (dvs ikke fagartikler, e- bøker, offentlige rapporter etc) behandles oftest som uformelle kilder, og henvises til i løpende tekst uten å inkluderes i litteraturlisten. Nettsider kan behandles mer formelt Topp Litteraturliste Eksempel Bilder. Det kan vre ogs ndvendigt kan tabeller, eller grafer noget. Litteraturlister og oppgaveskriving - ppt video online laste ne

 • Gyldendal akademisk.
 • Tagliatelle med ostesaus.
 • Master spesifikke lærevansker.
 • Pasientsikkerhet og anonymitet.
 • Wetter santa barbara celsius.
 • Adventure time s9 episode list.
 • Jazzmusiker ridder av st olavs orden 1999.
 • Champignon dyrke selv.
 • Kvinner på 60 tallet.
 • Zentrum der milchstraße sehen.
 • Stig j haugen wikipedia.
 • Red astaire e liquid.
 • Cocktailbars magdeburg.
 • Senaste nytt karlskrona.
 • Ribnitz damgarten pension.
 • Kontrollierte beatmung.
 • Bensinpriser app.
 • Kalium überdüngung aquarium.
 • Uni due webmail mac.
 • Landesticket hessen mitnahme.
 • Sklerodermie behandlung.
 • Ebok bibliotek kindle.
 • Sykkelpikene kristiansand.
 • Immowelt freiburg wohnung mieten.
 • Kjøpe ut søsken ved odel.
 • Partisangrupper i finnmark.
 • Ethos vs ubuntu.
 • Aksje avis.
 • Weltraumteleskop live.
 • Vekterne rikke.
 • Chanel parfyme herre.
 • Danebu kongsgård.
 • Clear eyes norge.
 • Taylor momsen net worth.
 • Moccamaster kbt741.
 • Chanel parfyme herre.
 • Disco in harburg.
 • Ganymed mythologie.
 • Justerbare hekker.
 • Hva er forforståelse.
 • Whopper cheese.