Home

Spekter ndla

I dette forsøket skal du bruke en simulering til å løse oppgaver. Før du går løs på simuleringen og oppgavene, bør du lese om hva som skjer når lys går gjennom en gass, og studere bildet av hvordan spekter dannes Vi får derfor et kontinuerlig spekter. Dersom slikt lys sendes gjennom en gass vil imidlertid noe av strålingen bli absorbert. Det fører til at spektret får svarte streker i de aktuelle bølgelengdene. Disse svarte strekene er på ulikt sted for alle gasser, og det er derfor mulig å se på et slikt spekter hva slags gass lyset har gått. Et kontinuerlig spekter skriver seg fra glødende faste stoffer eller lysende gasser under høyt trykk. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid You need to enable JavaScript to run this app

- Spekter slutter seg i hovedsak til endringene regjeringen foreslår i forskrift om Nasjonalt vaksineprogram for å sikre en rask og effektiv vaksinering av befolkning mot Covid-19. Private sykehus og apotek kan gi betydelige bidrag i vaksineringen, og det burde kommet bedre frem i høringsnotatet, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter Møte hos Riksmekleren mellom LO Stat på arbeidstakersiden og Spekter på arbeidsgiversiden. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet

NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden

Naturfag Påbygg - Elektronsprang og absorpsjonsspekter - NDLA

 1. I Spekter inngås det som hovedregel virksomhetsvise overenskomster, én for hvert forbund/forening eller forhandlingsgruppe i virksomheten. Det er for tiden mer enn 700 overenskomster i Spekter. Overenskomstene består av to avtaledeler, en sentral del A som forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene og en del B som forhandles mellom de lokale parter i virksomheten
 2. Oksygen (O) 558 nm, 630 nm, 636 nm: Ionisert nitrogen (N 2 +): 428 nm, 391 nm, 424 nm, 465 nm, 471 nm: Nitrogen (N) 520 nm: Hydrogen: 656 nm, 486 nm: Kvikksølvgas
 3. erende arbeidsgiverorganisasjonen for virksomheter innen norsk spesialisthelsetjeneste. Våre medlemsvirksomheter favner om private og offentlig eide virksomheter innen helse- og omsorg
 4. Compendia Spekter gir informasjon om sentrale bestemmelser innenfor bl.a ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, lønn, permisjon, pensjon, oppsigelse, sykdom og HMS . Her finner du også avtaler og protokoller fra tidligere år. Tilgang forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider

Naturfag Påbygg - Stoffer og temperaturer - NDLA

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formidle. Senteret har røtter tilbake til 1989 og ble etablert som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i 2013 Alt som lyser fordi det er varmt vil sende ut et kontinuerlig spekter, men temperaturen avgjør hvilken farge som dominerer. Er temperaturen på 1500-3000 grader, vil fargen være rødlig fordi det sendes ut mest rødt lys, er temperaturen på 10 000 grader eller mer, er fargen blålig fordi det sendes ut mest blått og fiolett lys

Det elektromagnetiske spektrum med de ulike EM-strålene som består av fotoner. Tar med atomenes energinivåer. Neste video handler om emisjons- og absorpsjons.. Elektromagnetisk spekter. Hopp til navigering Hopp til søk. Denne artikkelen trenger flere eller bedre referanser for verifikasjon. Du kan forbedre denne artikkelen ved å legge inn referanser til gode kilder. Hvem som helst kan fjerne. Spekter eller spektrum kan referere til: . Frekvensspekter. Elektromagnetisk spekter, all elektromagnetisk stråling . Absorpsjonsspekter; Emisjonsspekter; Visuelt spektrum, den delen av det elektromagnetiske spekteret som kan oppfattes av det menneskelige øye . Fargespekter, den monokromatiske delen av det visuelle spekteret; Spekter (TV-program), en norsk dokumentarseri Spekter bidro til at skatt på personalbilletter i transportsektoren utsettes ytterligere - Etter påtrykk fra Spekter for å få gjennomført hensiktsmessige tekniske løsninger for skatt på personalbillett, har Finansdepartemententet bekreftet at denne beskatningen utsettes ytterligere, til 1. juli 2020, sier Spekters juridiske direktør Tor Olav Carlsen

Sammenhengende spekter ndla. Treningsmetoder for sammenhengende arbeidDu er her. Kjernestoff. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og.. Bilde hentet fra ndla.no. Hypotese: Jeg tror sitronbatteriet vil gi fra seg noe spenning, men at det nesten ikke vil avgi elektrisk Femtiøringen kan også ha vært for. Det elektromagnetiske spekter er en del av fysikken som viser alle strålingstyper vi kjenner til. Synlig lys er en del av dette spekteret, og den eneste strålingen som øynene våre kan oppfatte. Vi har mange andre strålingstyper som vi også skal bli kjent med. Felles for all elektromagnetisk stråling er: Bevegelsen skjer i rette linje Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektromagnetiske bølger. Elektromagnetisk stråling brukes også delvis for å betegne utsendelse og forplantning av slike bølger. Både synlig lys, radiobølger og røntgenstråler er eksempler på elektromagnetisk stråling Leverer tjenester og løsninger innen læring, kommunikasjon og opplevelsesarkitektur til museer, nasjonalparksentre og opplevelses- og vitensentre. Daglig leder Torbjørn Nielssen

Sammenhengende spekter forekommer når vi ser på et fast stoff eller en væske som gløder, eller når vi ser på en gass med høyt trykk.Da kan vi se alle fargene. Emisjonsspekterer forekommer når vi ser på en gass.Da ser vi kun enkelte lyse spektrallinjer. Absorpsjonsspekter forekommer hvis vi ser på et lys som passerer gjennom en gass. Da kan vi se alle fargene, men med mørke streker. Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Om Spekter Om Spekter. Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Vi er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte Fotoner er en type elementærpartikler som alt lys og annen elektromagnetisk stråling består av. På samme måte som alle gjenstander med masse er bygget opp av atomer, er lys bygget opp av fotoner.Egenskapene ved fotoner er av stor praktisk betydning innenfor områder som kommunikasjonsteknologi og laserteknologi. Foreningen har fått en del forespørsler om støttemedlemskap for de som ønsker å støtte foreningen økonomisk, men ikke ønsker å benytte seg av medlemsfordelene. Årsmøtet 2020 vedtok å innføre støttemedlemskap Når stoff sender ut lys med en bestemt farge, kaller vi det emisjon. Her får du se hvordan dette skjer. BM: http://ndla.no/nb/node/44794?fag=7 NN: http://ndl..

Bakgrunnsteori: Sammenhengende spekter får du om du ser alle fargene, og ikke bare enkelte linjer spekteret til et glødende fast stoff, væske eller en gass (f. eks. lysstoffrør). Emisjonsspekter er når du ser på spekteret fra en gass, og du ser bestemte spektrallinjer ser du at linjene forskyves mot blått, altså vil det indikere at stjernen beveger seg mot oss. Dette kalles blåforskyvning. På spekter b) kan man se at linjene forskyves mot rødt, altså vil det indikere at stjernen beveger seg lengre vekk fra oss. Dette kalles rødforskyvning Vedlegget inneholder to oppgaver. Eleven skal skrive to blogginnlegg der han/hun tar utgangspunkt i ulike tekster (se lenker i vedlegget og nedenfor). I det første blogginnlegget må eleven ta utgangspunkt i vedlegg 1 eller 2. I det andre blogginnlegget står eleven helt fritt til å velge vedlegg. Hvert blogginnlegg skal være på om lag 750 ord.Oppgavene tar for seg- litterære briller.

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Stråling fra - NDLA

Her ser vi hvordan astronomer setter sammen informasjon fra ulike kilder for å forstå ulike fenomener i verdensrommet. BM: http://ndla.no/nb/node/44794?fag=7.. Informasjon om periodesystemet og de ulike grunnstoffene, deres egenskaper og forekomster, til bruk i undervisning eller for egen interesse NDLA.no og KS ønsker å invitere forlagene til et samarbeid for å levering av innhold og hevder at nettressursen forsøker å kjøpe sitt stoff blant et vidt spekter av aktører, med mål om å sikre et mangfold av fortellerstemmer og perspektiv i læremidlene. Metodefrihet

Naturbruk Vg1 - Avl på storfe - NDLA

Spekter

 1. En måte å tenke om følelser på er å forstå ulike følelser som ulike farger. Akkurat som du kan sette sammen noen få farger til å få mange andre farger, så kan du sette sammen ulike grunnleggende følelser og få mange andre følelser. Sånn sett kan vi si at vi har uendelig med ulike følelser. Les mer omHvilke følelser har vi?[
 2. Jernmangelanemi kan forårsake et bredt spekter av symptomer, som for eksempel: tretthet; kortpustethet ved anstrengelse; svimmelhet og ørhet; blek hudfarge; sår tunge; uvanlig sug etter stoffer som ikke er mat, for eksempel jord, is, maling eller leire. Dette kalles pica-syndromet. tynne negler som kan begynne å bøye seg oppover i kantene.
 3. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen
 4. Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS holder til i Tromsø og tilbyr rådgivning og prosedyre over et vidt spekter av rettsområder

Elektromagnetisk spekter, all elektromagnetisk stråling. I dette forsøket skal vi kunne skille mellom absorpsjonsspekter, emisjonsspekter og sammenhengende spekter ved å se på ulike lyskilder . Hensikt: Se hva slags spektre forskjellige strålingskilder har . Sammenhengende spekter = Spekteret inneholder alle bølgelengdene fra synlig lys - NDLA har blitt veldig synlege på Facebook og Twitter. Korleis brukar NDLA sosiale medium? - Vi brukar dei til fleire ting. NDLA ynskjer å ha ein tett dialog med dei som brukar læringsressursane, både for å hjelpe om det trengst, men også for å lære meir om korleis innhaldet vert brukt innenfor et bredt spekter, og avhenger både av person, situasjon og tid. Også ved objektivt sett like tapsopplevelser (for eksempel tap av foreldre) har forskning funnet bevis for at sorgreaksjoner og -uttrykk er personlige, og ikke utløses automatisk av ytre begivenheter Ndla farger Norsk - Farger som virkemiddel i bilder - NDLA . Farger påvirker oss. Hvordan vi opplever en farge, er avhengig av hvilke farger den står sammen med. Farge er en viktig del av design. Noen ganger bruker vi store kontraster, andre ganger vil vi skape harmoni. Fargelære hjelper deg til å velge farger som framhever produktet dit Elektronsprang og absorpsjonsspekter - ndla . Fagstoff hentet fra NDLA sine nettsider og naturfagsboken. Sammehengende spekter, Emisjonsspekter og Absorpsjonsspekter. Et glødende stoff,. - Absorpsjonsspekter: Hvis du ser på lys som passerer gjennom en gass, ser du mørke linjer i spekteret. Grunnen til det er at enkelte fotoner blir tatt opp i

spekter.n

Har du noen ukjente ord? Sjekk denne siden. Her finner du definisjoner for ord brukt i dette opplegget. The TIPDette er en forkortelse for The Textile Interchange Project. Det er prosjektets navn laget av The TIPs ambassadører. Interchange er et synonym for handel på engelsk. Prosjektet er om global handel med spesielt fokus på sko- og tekstilindustrien Delta er en partipolitisk uavhengig fagforening. Vi organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser - de menneskene som skaper velferden Autismespekterforstyrrelser er en samlebetegnelse på ulike varianter av autisme, en nevropsykiatrisk tilstand karakterisert ved vedvarende forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset adferdsmønster med stereotype, gjentakende handlinger, og ofte begrensede aktiviteter og interesser. Den tilstanden som i ICD-10 kalles barneautisme er undergruppen med det mest alvorlige avviket

Naturfag vg1: Absorpsjon og emisjon (fra NDLA) For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin Så var det klart for Spekter! Det er tittelen på tidenes råeste danseforestilling i Stormen. Dansere fra alle klassetrinn ved Bodø vgs beveget fram en hel svanesjø av stepp, trinn, mysikk, eleganse, kabaret og u name it For oversikt over bølgelengdeområdet for de ulike typene, se elektromagnetisk spekter. For bølgelengdeområdene for de ulike fargene i det synlige området, se lys. elektromagnetisk stråling, energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom et materielt medium i form av elektromagnetiske bølger Kjemien stemmer Elevnettsted er en gratis tilleggsressurs til lærebøkene Kjemi 1 og Kjemi 2. Velg enten Kjemi 1 eller Kjemi 2 fra menyen. Velg så et kapittel for å finne

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Forgiftninger - NDLA

Samfunnskunnskap - Trepartssamarbeidet - NDLA

Til sammen har vi et stort spekter av materiale som kan brukes inn i læremidlet. Med utgangspunkt i alle idéene lager jeg en bestilling. Samarbeid på tvers vitaliserer fagmiljøene, og nye samarbeidsprosjekter vil trolig vokse fram, også etter NDLA er ute av bildet og historiefaget er avslutta Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer

Vg1 naturfag pensum ndla Helse- og oppvekstfag Vg1 - NDLA . DNA Kap. 6 Bioteknologi Energi og byggemateriale for kroppen MEDISINSK BRUK AV BIOTEKNOLOGI IVF DET ELEKTROMAGNETISKE SPEKTER Hva er lys NDLA ble etablert som et prosjekt i 2007, og i 2008 kunne de tre første læringsressursene tas i bruk NDLA-fagene utvikles på forskjellige måter. Alle har en fagredaktør, oftest en pedagog med tilknytning til en videregående skole i en fylkeskommune. Noen redaktører har et utstrakt samarbeid med institusjoner og bransjer innenfor fagområdet. Slik vokser historiefaget på NDLA fram. Historisk samarbeid, sier redaktør Inga Bentsen Rudi, og smiler fornøyd av det treffende ordspillet

På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Det er et økende gap mellom behov og ressurstilgang i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter utarbeidet en analyse av utfordringer og handlingsalternativer for sektoren. Analysen viser at vi kan komme et stykke på vei ved å jobbe smartere, men vi vil også stå foran krevende veivalg. Hvis noe Emisjonsspekter: Ved å sende ut stråling fra for eksempel hydrogengass gjennom et spektrometer, kan man skille de ulike bølgelengdene fra hverandre. Da vil vi få et emisjonsspekter som består av lysende linjer mot en mørk flate. Disse lysende linjene består av en rekke farger, fra rødt til fiolett. Rødt lys har lengst bølgelengde, o Skriv inn e-post og passord og klikk Logg inn for å fortsette. Brukernavn eller e-postadresse *. Du kan logge inn med brukernavn eller e-post-adresse

Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge Glad i kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord, i tillegg til sudoku, letekryss, ordmemo og ordmix. Vi har også kryssordbok og kryssordhjelper

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs - NDLA

spekteret.no gå til innhold hovedmeny hjem samarbeidspartnere ressurser og lenker søk etter: aktiviteter i foreningen spekteret våren 2019 foreningen spekteret 12. februar 2019 her er en oversikt over aktivitete grunnstoff har sitt unike spekter. Dersom vi skulle sammenligne emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret fra for eksempel Helium vil vi se at linjene i emisjonsspekteret tilsvarer de mørke linjene i absorpsjonsspekteret. Figur 2: Ulike typer spektre. Kilde: NDLA For å se mer om elektromagnetisk stråling, sjekk ut videoen

Naturfag Påbygg - Rapportmal - NDLA

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, anvendt kjemi og biologi. Med vår flerfaglige kunnskapsbase som fundament, utvikler vi muliggjørende teknologier og tverrfaglige løsninger for et bredt spekter av markedsområder, i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere Bildene i elevøvelsen er tatt av et speilreflekskamera, og fagstoffet er hentet fra Naturfag 3 (bok) og NDLA sine nettsider. EN SKOG I LAVLANDET - dokumentert og observert 06.09.2012, ca kl 13.00 Skogen er et levende samfunn der det er samspill mellom de levende og ikke-levende faktorene innenfor et område, altså et økosystem Sykehjemsmedisin som fag er undervurdert. Et bredt spekter av viktige sykdommer blir presentert for de legene som jobber innen dette feltet i et volum som gir dem betydelig klinisk erfaring innen viktige sykdomsgrupper. Men feltet kan også være vanskelig, særlig beslutningene om behandlingsnivå når livet går mot slutten å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. å ha evnen til å tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv Disse prinsippene er laget for både å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. De ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA i 1997, og har vært en viktig referanse for å å lage universelle løsninger.. Prinsipp 1: Like muligheter for bru

Forsiden - NDLA

Så kom NDLA, og markedet bare forsvant, forteller Jørgensen. I dag er CyberBooks læremidler i bruk på plattformer som Fronter og Itslearning, men svært lite hos NDLA deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for å dele. Search page. Sort order . Søket fant 357 resultater in 0.047 sekunder. Søkeresultater. Kreativ skriving. På nettstaden e-medium ligg det ein del gode ressursar for elevar og lærarar. Eit av oppdraga elevane. Eleven må òg kommunisere og vurdere kor gyldige løysingane er. Utvikling av å rekne i matematikk går frå grunnleggjande talforståing og å kjenne att og løyse problem ut frå enkle situasjonar til å analysere og løyse eit spekter av komplekse problem med eit variert utval av strategiar og metodar

Kroppsøving - Idretter - NDLA

Det er stor variasjon i styrken og varigheten av symptomer. Dette skyldes både individuell sårbarhet og at de ytre hendelsene har et vidt spekter. Det er ikke absolutte kriterier for tidsforløp, men intensjonen er at denne diagnosen skal brukes ved relativt akutte og tidsbegrensede reaksjoner/funksjonstap NRK 2 er en interessant kanal. Et av de beste programmene her er Spekter. Jeg kom over to nyttige programmer for meg. Det ene er om Internett og det andre er om Spill Et sammenhengende spekter får man ved at lyset som går inn i spektroskopet kommer fra et fast stoff, glødene væske eller gass med høyt trykk. Dette vi da ser kan minne om regnbuen. Altså n år vi ser gjennom et spektroskop, og ikke får noen absorpsjonslinjer, er det et sammenhengende spekter Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen Hjertesvikt kan gi et vidt spekter av symptomer. Ved de mildeste grader kan det være tung pust eller kraftesløshet ved store fysiske anstrengelser.I de mest alvorlige tilfeller vil det være betydelig redusert fysisk yteevne og tung pust selv ved meget små anstrengelser, og i slike tilfeller vil det også ofte oppstå overskudd av væske i kroppen med hevelse rundt anklene, eller nederst i.

Tariffavtaler - Spekter

naturfag.no: Spekteret fra ulike lyskilde

 1. Mesteparten av sollyset som treffer jorda er UV-stråling, Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode Radioaktivitet er når ustabile atomkjernar sender ut stråling. Det er særleg de tyngste grunnstoffene, som uran og radium, som ikke er stabile Infrarød stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 0,7 μm (mikrometer) og cirka 1 mm (millimeter)
 2. NDLA sin visjon er å lage gode,. Transfett - umettet og usunt. Denne lisensen gir deg NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder Merking av transfett Kjernestoff
 3. Muskelkontraksjon ndla. Musklene er sammentrekkbare (kontraktile) organer som forårsaker bevegelse eller stabilitet (fiksasjon). Sammen med skjelettet bestemmer de kroppens form og påvirker dens stilling eller holdning, samtidig som de støtter og beskytter blant annet innvollene, blodkar og nerver
 4. De spenner over et bredt spekter, og elevene får et solid innblikk i tysk dagligliv, historie og kultur. Til hvert tema introduseres grammatikkemner med systematisk progresjon. Vi har lagt stor vekt på å velge bilder til bøkene som støtter leseforståelsen og gir elevene et variert inntrykk av den tyskspråklige verden
 5. e elever på design og håndverk og service og samferdsel. Elevene syntes det var morsomt å lese høyt, både på grunn av språkbruken og handlingen. Alle elevene leste høyt.Grunnleggende ferdigheter

Helse - Spekter

 1. Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset. Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut. Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon
 2. Kartlegging som er godt planlagt og gjennomført, kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Dette letter oppstarten i et sykefraværs- og HMS-arbeid
 3. • Sollys: Sollys er hvitt lys som er sammensatt av alle fargene vi kan se (7 farger), derfor var vår hypotese at det skulle være et sammenhengende spekter. Egentlig skal det være et absorpsjonsspekter, men øynene våre er bygget opp slik at de ikke klarer å se klart alle fargene, derfor så vi kun et sammenhengende spekter
 4. stitutt (Nfi) og involvering fra flere offentlige aktører leverte vi det som den gang var verdens første nasjonale digitale filmarkiv. Våre Digital Asset Management (DAM) løsninger for film forenkler og profesjonaliserer virksomheters arbeid med å lagre, ad
 5. Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker
 6. tolke tekster fra et bredt spekter av epoker og kulturer. forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer. Dette utgjør utgangspunktet for oppgaven. Du skal skrive to blogginnlegg. Ta utgangspunkt i vedleggene. Til det første blogginnlegget . må. du imidlertid ta utgangspunkt i vedlegg 1 eller 2

Elevene skal være kjent med teori om debatt. Undervisningsopplegget benytter et skriftlig debattinnlegg fra Marta Breen og et debattprogram fra NRK. Sluttproduktet skal være et skriftlig debattinnlegg Genterapi innebærer at genmateriale tilføres eller endres i en pasient, som oftest for å behandle sykdom. Hvis sykdommen skyldes en genfeil som gjør at det ikke produseres funksjonelt protein fra et bestemt gen, tilføres et nytt gen som kan produsere det manglende proteinet

Avtaler og ordninger - Spekter

 1. Permisjon gir ansatte rett til å være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom, som ved svangerskap, adopsjon, barns sykdom, ved pleie av nære..
 2. Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag betyr at man ansettes midlertidig uten at arbeidsgiver må begrunne at det er behov for en midlertidig ansettelse, som i tilfellene over
 3. NDLA har nå behov for konsulentbistand innen områdene brukeropplevelse og bruksutvikling. NDLA ønsker å utvikle brukergrensesnittet og innhold kontinuerlig i tråd med brukernes behov. For å kvalitetssikre dette arbeidet har vi behov for ressurser innen teknisk utvikling, samt rådgivning, både innenfor design og brukertesting
 4. Et par omganger med influensa i løpet av livet kan være din beste medisin i mange år. Immunforsvaret kan nemlig ha godt av «å jobbe litt». Menneskets immunforsvar er så komplekst at noen mener det er på høyde med verdens mest intelligente forsvarssystem.. For det er virkelig et voldsomt maskineri som skal til for å holde stand mot millioner av bakterier, virus, sopp og parasitter.
 5. Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger
 6. Hypotese: Hva vi tror vi kommer til å se, etter bakgrunnsstoff. Lysrør: Lysrøret/gassrøret er fylt med den lysende gassen hydrogen. Da tror jeg vi vil se et emisjonsspekter. Lyspære/glødelampe: Glødetråden i lyspæren er et fast stoff, og derfor vil vi se et sammenhengende spekter. Stearinlys: Her er vi litt usikre.Vi tror man kan se på en flamme som fast stoff, derfor tipper vi at vi.
 7. Spekter Spekter er en av de fire store arbeidsgiverorganisasjonene i Norge. Disse fire store utgjør partene i arbeidslivet. Spekter har dermed et direkte ansvar for målene og og resultatene som skapes i inntektspolitikken. Arbeidstakerorganisasjoner

Må bruke NDLA mer - mot sin vilje. Men fremover skal skolen begynne å bruke NDLAs stoff mer i undervisningen. Dog ikke helt frivillig, verken fra lærernes eller skoleledelsens side Muskel- og skjelettlidelser omfatter et bredt spekter av tilstander. I noen tilfeller er etiologien kjent, og smertene og plagene kan helt eller delvis forklares ved kjente sykdommer. Men selv for slike tilstander som f.eks. Bekhterevs sykdom eller artrose, er det stor individuell variasjon i grad av symptomer og type konsekvenser for pasienten når det gjelder smerte, livskvalitet, dagligliv. F.v: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud, Unio-leder Ragnhild Lied, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, leder i Akademikerne Kari Sollien, arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø, NHO-direktør Nina Melsom, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten Finn tariffavtaler, lønnsstatistikk, advokathjelp, medlemsfordeler, nyheter, politikk og arrangementer. Se hva vi kan gjøre for din bedrift Bokens innhold er skrevet av forskere fra et bredt spekter av fagområder, fra nanoteknologi til samfunnsvitenskap. Les også: Manetslim kan fange opp mikroplasten i havet; Må fortsatt bry oss om plast i havet. Det er viktig ikke å glemme samfunnsperspektivet, mener Wagner og forfatterne av boken

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn Et slikt spekter kalles emisjonsspekter og er fargede linjer mot en hvit bakgrunn. På samme måte kan vi studere strålingen fra det hvite lyset når det blir sendt gjennom et stoff. Da kommer det mørke linjer i et ellers kontinuerlig fargespekter på de samme stedene i spekteret som linjene i emisjonsspekteret var - dermed utfyller de hverandre Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet

Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavange

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS er et uavhengig selskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen inneklima- og arbeidsmiljømålinger, kartlegging og risikovurdering, rådgivning og laboratorietjenester. Laboratorietjenester Le Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør ene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykks-former.» Også læreplanens generelle del legger stor vekt på kulturell kompetanse, blant annet i kapitlet som har overskriften «Det skapende menneske». Her understrekes mange ulike side Segmenter målgrupper Markedsføring og ledelse 1 - Segmenter og målgrupper: Test . Nå kan du sjekke om det du har vært gjennom om segmenter, målgrupper og segmenteringsstrategier, har festet seg i hukommelsen din. Lukk. Regler for bruk av bildet

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Rollemodell – fysisk

Lysspekter nordnorsk

Elektromagnetisk spekter - Mæla ungdomsskol

Universell utformingRollemodell – fysisk aktivitet - Barne- og
 • Micro matic mtc2.
 • Idyll postgirobygget.
 • Sexualpädagogik ausbildung berlin.
 • Flysimulator til salgs.
 • La roche posay toleriane.
 • Best router for thick walls.
 • Gelnägel glitzer french.
 • Chimärische zwillinge wikipedia.
 • Hittegods ski.
 • Berufsschullehramt.
 • Manchester united jakke barn.
 • Knivsflå nhh.
 • Brevmal oppsett.
 • Tilbehør chicken curry.
 • Pemphigus foliaceus katze lebenserwartung.
 • Salsa kiel blauer engel.
 • Hytteutleie møsvatn.
 • Fotturer 2018.
 • World of tanks taktik.
 • Rutt potet.
 • Saroo brierley a long way home.
 • Posten lørenskog ledig stilling.
 • Statistik auswanderung bremerhaven.
 • Galeorhinus galeus.
 • Downloading clips from youtube.
 • Svulst på øret.
 • Leilighet til leie bærum.
 • Arkeologisk museum stavanger foredrag.
 • Brystben stikker ut.
 • Miraklene kryssord.
 • Frisyre app.
 • Partisangrupper i finnmark.
 • Amalie hotell frokost.
 • Dusjhøyttaler enklere liv.
 • Aker sykehus kart.
 • Lære tysk app.
 • Sykdommer i norge statistikk.
 • Smerter i bekkenet ikke gravid.
 • Excel check if cell contains one of several values.
 • Winterurlaub mit kindern in österreich.
 • Sparrows band.